Poland

Zmiany klimatu głównym tematem w Davos

Forum w Davos

Tegoroczne spotkanie w Davos ma przycign goci ze 117 krajw. Przygotowania trway do ostatniej chwili

AFP

Na tegorocznym wiatowym Forum Ekonomicznym w Davos obecny bdzie zarwno prezydent USA Donald Trump, jak i szwedzka klimatyczna aktywistka Greta Thunberg. Nie bdzie za to brytyjskiego premiera Borisa Johnsona.

Johnson po wygranych w grudniu wyborach parlamentarnych zapowiedzia, e nie pozwoli adnemu ze swoich ministrw pojecha do Davos. Argumentowa to koniecznoci zajcia si przez jego rzd przygotowaniami do brexitu. W drodze wyjtku premier pozwoli jedynie na wygoszenie przemwienia w Davos kanclerzowi skarbu Sajidovi Javidowi. Bdzie on przemawia na lunchu wydanym dla przedstawicieli brytyjskich rodowisk biznesowych. Wielka Brytania bdzie jednak reprezentowana na spotkaniu w Davos rwnie przez Karola, ksicia Walii, oraz przez Marka Carneya, prezesa Banku Anglii (ktry po zakoczeniu w marcu swojej kadencji w tej instytucji zostanie specjalnym wysannikiem ONZ ds. zmian klimatycznych i finansw).

Chiski prezydent Xi Jinping nie przybdzie w tym roku do Davos (gdyby by, to miaby dobr okazj do spotkania z Trumpem), ale jego kraj bdzie reprezentowany przez wicepremiera Hang Zhenga.

Obecni bd m.in.: sekretarz generalny ONZ Antonio Gutteres, przewodniczca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, szefowa Midzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa, sekretarz generalny OECD Angel Gurria. Spord przywdcw pastw, oprcz Donalda Trumpa i Andrzeja Dudy, pojawi si m.in. prezydent Ukrainy Woodymyr Zeenski czy Barham Salih, prezydent Iraku. Obecna bdzie kanclerz Angela Merkel i szefowie rzdw, m.in.: Woch, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Finlandii i Grecji. Zaproszono te wielu przedstawicieli spoecznych, m.in. szefw Greenpeace'u i Human Rights Watch. Na szczycie pojawi si prawosawny patriarcha Konstantynopola Bartomiej, a Greta Thunberg znalaza si wrd zaproszonych na konferencj 10 modzieowych liderw". Analitycy zastanawiaj si, czy dojdzie do jej konfrontacji z prezydentem Trumpem.

Zmiany klimatyczne maj by traktowane na tegorocznym spotkaniu w Davos jako jeden z gwnych tematw dyskusji. W przygotowanym przez wiatowe Forum Ekonomiczne (we wsppracy z firm Marsh & McLennan i Zurich Insurance Group) mwicym o globalnych czynnikach ryzyka w 2020 r. jako pi najwikszych i najbardziej prawdopodobnych zagroe dla wiata zostay wymienione kwestie ekologiczne: ekstremalne zjawiska pogodowe, fiasko dziaa chronicych klimat, katastrofy naturalne, utrata biornorodnoci oraz katastrofy ekologiczne wywoane przez czowieka. (W zeszorocznym raporcie trzy najwiksze czynniki ryzyka byy takie same jak w tegorocznym. Pozostae dwa miejsca zajy: kradzie danych i cyberataki. Raporty te powstaj gwnie na podstawie bada sondaowych.)

Zmiany klimatyczne uderzaj mocniej i szybciej, ni wielu ludzi si spodziewao. Ostatnie pi lat mog okaza si najcieplejszymi, odkd zaczto zbiera dane na ten temat. Katastrofy naturalne nabieraj intensywnoci, a zeszy rok przynis bezprecedensowo ekstremaln pogod na wiecie" mwi raport wiatowego Forum Ekonomicznego.

Tymczasem Midzynarodowy Fundusz Walutowy zaprezentowa w Davos w poniedziaek swoje nowe prognozy gospodarcze. S one aktualizacj raportu z padziernika 2019 r. Mwi one, e globalny wzrost gospodarczy przyspieszy z 2,9 proc. w 2019 r. do 3,3 proc. w 2020 r. i 3,4 proc. w 2021 r. Szacunek wzrostu za 2019 r. obcito o 0,1 pkt proc., na 2020 r. o 0,2 pkt proc., a na 2021 r. rwnie o 0,2 pkt proc. Gospodarka globalna bdzie wic dowiadcza umiarkowanego (cho nieco wolniejszego, ni wczeniej prognozowano) odbicia. Wzrost gospodarczy w USA ma wedug analitykw MFW wyhamowa z 2,3 proc. w 2019 r., do 2 proc. w 2020 r. oraz 1,7 proc. w 2021 r. W strefie euro ma w tym czasie przyspieszy z 1,2 proc., do 1,3 proc. i 1,4 proc. W Chinach moe on natomiast zwolni z 6,1 proc. w 2019 r., do 6 proc. w 2020 r. i 5,8 proc. w 2021 r. Polska nie zostaa uwzgldniona w tej korekcie prognoz. (W padzierniku MFW przewidywa dla naszego kraju: 4 proc. wzrostu w 2019 r., 3,1 proc. w 2020 r. i 2,7 proc. w 2021 r.)

Kristalina Georgiewa, szefowa MFW, porwnaa obecn sytuacj na wiecie do lat 20. XX wieku. Jej zdaniem duej polaryzacji politycznej towarzyszy rosnca nierwno finansowa oraz ogromny rozwj rynku ryzykownych aktyww. wiatowi przywdcy powinni skupi si na tym, co dziaa i na wzmacnianiu potencjalnego wzrostu. Powinni te by gotowi do dziaania, jeli wzrost bdzie zwalnia stwierdzia Georgiewa.

Cho w Davos bdzie wiele mwio si o globalnych nierwnociach, to bdzie obecnych tam co najmniej 119 miliarderw. Najwicej spord nich 33 przybdzie z USA. Bd wrd nich m.in. Ray Dalio, zaoyciel Bridgewater Associates, Steve Schwarzman, szef Blackstone Group, czy Jamie Dimon, prezes JPMorgan. Drug pod wzgldem wielkoci grup miliarderw bd bogacze z Indii. Ma ich by 19 w Davos. Trzecie miejsce przypada siedmiu rosyjskim miliarderom.