twnews.pl

dom, finanse, uroda

tytuł zawodowy w cv
Praca

Błędy w CV – jak uzupełnić tytuł zawodowy w CV?

Według NBP proces szukania pracy w Polsce za pomocą instytucji państwowych trwa nawet 12,9 miesiąca, co nie jest szczególnie złym wynikiem na tle innych krajów. W Czechach jest to 19,4 miesiąca, a na Słowacji aż 31,5 miesiąca. Wszystko to wynika z wad instytucjonalnego systemu szukania pracy, dlatego lepiej to robić samemu, jednak żeby to robić, to trzeba wiedzieć jak.

Szukanie pracy „na własną rękę” trwa o wiele krócej

Osoby szukające pracy samodzielnie zwykle znajdują ją już w pierwszych tygodniach. Wymaga to jednak otwartości na rynek i znajomości nowych technologii (Internetu), z czym oczywiście problem mają głównie starsze, samotne, osoby. Problemem są również wąskie specjalizacje, do których jest zwykle długa kolejka. Mimo wszystko warto zbudować swoje CV online i uniezależnić się od państwowych instytucji.

CV to najważniejszy dokument

Przygotowanie swojego CV to najważniejszy element całego procesu rekrutacji. Dokument ten to swoisty opis naszej osoby, który da pracodawcy zarys, co wniesiemy do jego firmy, innymi słowy – czy wpłyniemy pozytywnie na rozwój firmy mimo pieniędzy, jakie trzeba nam zapłacić. Dlatego też kluczowe jest, aby bardzo starannie wykonać ten dokument.

Do CV musimy załączyć formułkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ podajemy w nim wiele wrażliwych danych, takich jak: Imię, Nazwisko, często PESEL, miejsce zamieszkania, zameldowania oraz adres korespondencyjny, numer telefonu i tak dalej. Poza tym podajemy swoją edukację, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, a także osiągnięcia. Zwykle mamy możliwość dołączenia krótkiego listu motywacyjnego, który ma na celu zachęcić pracodawcy do wybrania właśnie nas.

Najczęstsze błędy w CV

Częsty błąd, już na samym początku tworzenia, to zły tytuł zawodowy w CV. Jak się okazuje, zawód, który wykonujemy, często ma ustawowo określoną nazwę i hierarchię. Jeśli tak jest, a my wpiszemy nazwę ogólną, to pracodawca może odgórnie uznać nas za osobę zaniedbującą swoje zadanie już na etapie wysyłania aplikacji na dane stanowisko.

Błędy językowe, to absolutna katastrofa w takim dokumencie. Podstawowe błędy ortograficzne, czy nawet interpunkcyjne odgórnie eliminują nawet najlepsze CV. Jest to ogromne zaniedbanie z uwagi, że w 21 wieku mamy naprawdę wiele programów do korygowania tekstu.

Puste obietnice w liście motywacyjnym bez żadnego poparcia. Żaden pracodawca nie lubi czytać o tym, jacy jesteśmy szlachetni, pracowici i punktualni bez podania jakiegoś punktu odniesienia. Są to puste słowa, które nie świadczą o nas najlepiej.

Kłamanie w CV to najgorsze co możemy zrobić, bo pracodawca, a raczej osoba za to odpowiedzialna, zweryfikuje zgodność CV z rzeczywistością. Jeśli pojawi się, chociaż drobne kłamstwo, to od razu zostaniemy przekreśleni jeszcze przed kontaktem ze strony pracodawcy.