twnews.pl

dom, finanse, uroda

stanowiska pracy
Praca

Czym jest opis stanowiska pracy?

Opis stanowiska pracy jest dokumentem zawierającym ważne informacje dla pracownika jak i pracodawcy. Obowiązkiem właściciela firmy jest zapoznanie pracownika z dokumentem opisu stanowiska pracy, ponieważ zawarty w nim jest zakres wykonywanych obowiązków należących do pracownika.

Po co sporządza się opis stanowiska pracy?

Stworzenia opisu stanowiska pracy zabiera dużo czasu i wymaga dokładności. Musi on zawierać wszystkie ważne informacje dotyczące charakteru firmy. Opis ten daje korzyści pracownikowi oraz pracodawcy, a jego zaletami są:
– podział obowiązków pomiędzy wszystkich pracowników,
– dokładne określenie wymagań dotyczących kandydatów, którzy ubiegają się o dane stanowisko,
– porządek wynikający z tego, że pracownicy wiedzą co mają robić i jak mają to robić,
– ograniczenie ilości tłumaczeń pracownikom zasad pracy na danym stanowisku.

Jakie elementy zawiera opis stanowiska pracy?

Opis stanowiska w jasny sposób musi przedstawiać pracownikowi jego obowiązki. Elementami jakie musi zawierać opis stanowiska pracy są:
– opis stanowiska – zawierać musi pełną nazwę stanowiska na jakim pracować będzie pracownik,
– cel stanowiska -określa w jakim celu zostało stworzone dane stanowisko oraz jakie ma ono znaczenie,
– miejsce w organizacji – przedstawia miejsce pracownika w firmie oraz zawiera dane na temat jego przełożonych i podwładnych,
– warunki pracy – precyzują miejsce i czas pracy, a także maszyny na jakiś pracownik będzie pracował,
– zakres odpowiedzialności – przedstawia za co pracownik jest odpowiedzialny przed przełożonymi,
– zadania oraz obowiązki – dokładnie określa jakie zadania musi wykonywać pracownik na danym stanowisku,
– uprawnienia pracownika – określa czynności jakie pracownik może wykonywać na podstawie swoich uprawnień,
– zagrożenia – przedstawiają jakie niebezpieczeństwa mogą wystąpić na danym stanowisku pracy,
– wykształcenie – przedstawia wymagania dotyczące wykształcenia jakie ma pracownik na danym stanowisku,
– kwalifikacje – określają wymagane doświadczenie oraz kwalifikacje na stanowisku,
– umiejętności – przedstawiając dodatkowe umiejętności jakie mogą się przydać podczas pracy,
– cechy osobowości – zawierają informacje o cechach jakie powinien mieć pracownik zatrudniony na stanowisku.
Opis stanowiska pracy jest bardzo przydatnym elementem, który pomaga utrzymać ład w zakładzie pracy. Dzięki temu dokumentowi pracownicy wiedzą jakie są ich obowiązki, a pracodawca nie musi poświęcać czasu na wprowadzenie nowego pracownika w jego obowiązki.