twnews.pl

dom, finanse, uroda

brak zwrotu podatku
Finanse

Brak zwrotu podatku – co robić gdy fiskus zalega z zapłatą?

Problem niezwróconego przez Urząd Skarbowy podatku, dotyka wielu osób. Jakie mogą być tego przyczyny oraz jak rozwiązać tę sytuację? Te pytania stawia sobie wielu podatników, którym fiskus zalega z wypłatą zwrotu podatku.

Na czym polega zwrot podatku?

Według zapisów ordynacji podatkowej, za nadpłatę podatku uważa się wpłatę podatku, gdy nie istnieje zobowiązanie podatkowe, a więc tym samym nie istnieje obowiązek dokonania tejże wpłaty. Do nadpłaty podatku dochodzi także w momencie, w którym wpłacona kwota przewyższa wartość naszego zobowiązania.

Istnieją różne, uregulowane prawnie metody ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Gdy nadpłata wynika z deklaracji lub zeznania, nadpłacone pieniądze powinny być zwrócone w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji lub zeznania podatkowego. Zeznanie złożone elektronicznie oznacza zwrot podatku w ciągu 45 dni, a dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny okres ten wynosi 30 dni.

Zwrot nadpłaty, Urząd Skarbowy może zrealizować wykonując przelew na konto bankowe podatnika, lub w wypłacając zwracaną należność w gotówce. Gotówka może być wypłacona w formie przekazu pocztowego lub wypłaty z kasy urzędu skarbowego, można skorzystać także z kasy banku lub innej instytucji, z którą Urząd Skarbowy posiada podpisaną umowę, niezbędną do świadczenia tego typu usług.

Termin wypłaty zwrotu podatku może przedłużyć się tylko wtedy, gdy Urząd wykryje nieprawidłowości w składanym wniosku. W takiej sytuacji potrzebne jest wykonanie korekty, które może wydłużyć cały proces – Urząd Skarbowy ma na wypłatę zwrotu 2 miesiące, licząc od dnia złożenia korekty. Dodatkowo, czas ten, nie może być krótszy niż okres 3 miesięcy od momentu złożenia deklaracji PIT.

Co robić jeżeli zwrot podatku nie wpłynął w terminie?

Brak zwrotu podatku w terminie, powinien skutkować niezwłocznym skontaktowaniem się z naszym Urzędem Skarbowym. Najlepiej zrobić to osobiście, a jeżeli nie jest to możliwe próbować uzyskać informacje telefonicznie.

Czasami przyczyną tego, że pieniądze nie pojawiają się na naszym koncie jest zaliczenie nadpłaty na rzecz zaległości podatkowych z ubiegłych lat. W niektórych przypadkach jest to także nadpłata niezapłaconych mandatów.

Wina za zaistniałą sytuację leży czasami po stronie podatnika. Podając nieprawidłowy numer konta bankowego, wydłużamy cały proces, niepotrzebnie go komplikując. Ważnym jest więc, upewnienie się czy dane posiadane przez fiskus są prawidłowe i aktualne.

Jeżeli brak zwrotu podatku wynika z niedopatrzenia Urzędu, podatnikowi należy się zwrot wraz z odsetkami. Obecnie wysokość tych odsetek w skali roku wynosi 8%.