twnews.pl

dom, finanse, uroda

faktoring online
Finanse

Dlaczego warto wybrać faktoring online?

Faktoring online to przejrzyste i wygodne rozwiązanie.

Dlaczego warto zdecydować się na faktoring online?

Nowoczesne finanse to wygodne finanse – takie hasło może wydawać się wyświechtane, ale jest w nim wiele prawdy. Jeśli przedsiębiorca ma np. łatwy dostęp do źródeł finansowania bez konieczności stania w długich kolejkach czy wypełniania dziesiątek wniosków, będzie to stanowić dla niego znaczne ułatwienie. Dobrze widać to na przykładzie popularnego w ostatnich latach rozwiązania, jakim jest faktoring online. Dlaczego warto wybrać taką formę finansowania?

Faktoring online – połącz przyjemne z pożytecznym

Nie twierdzimy, że faktoring online to jedyne słuszne rozwiązanie. Z drugiej jednak strony może okazać się ono nieocenionym wsparciem, gdy przedsiębiorca ma napięty grafik i czekają go dziesiątki zadań do wykonania.

Zanim jednak omówimy zalety takiego rozwiązania, przytoczmy podstawową definicję faktoringu. Zgodnie z ogólną definicją faktoring to sposób finansowania, który polega na tym, że przedsiębiorca (faktorant) przekazuje wystawione odbiorcom, ale jeszcze nieopłacone faktury – specjalistycznej instytucji finansowej, jaką jest firma faktoringowa (faktor). Faktor ten spienięża kwotę wynikającą z faktury. Takie rozwiązanie to oczywista korzyść dla faktoranta, który zamienia dzięki temu papierową fakturę w realne dochody.

Tak rozumiany faktoring obniża ryzyko związane z niewypłacalnością przedsiębiorstwa. Trzeba zaś wiedzieć, że na takie zagrożenie narażeni są również ci właściciele firm, którzy systematycznie zwiększają skalę sprzedaży. Łatwo możemy wyobrazić sobie sytuację, w której firma skutecznie pozyskuje nowych klientów i dostarcza im towary oraz usługi, a wszystko odbywa się w oparciu o mechanizm kredytu kupieckiego, tzn. faktury z odroczoną płatnością. Jeśli jednak okaże się, że spora część odbiorców nie ociąga się z uregulowaniem zobowiązania, łatwo może dojść do tego, że sam sprzedawca będzie miał poważny problem z opłaceniem kosztów.

Faktoring online a niewypłacalność przedsiębiorstwa

Gdyby nie liczne zalety, faktoring nie byłby tak popularny – przykładowo, zgodnie z raportem opublikowanym przez Polski Związek Faktoringu (PZF) z tej formy finansowania korzysta około 20,8 tysiąca przedsiębiorstw w naszym kraju, a wartość sfinansowanych wierzytelności wyniosła ok. 105 miliardów złotych. Jeśli dodamy do tego fakt, że dane odnoszą się do trzech pierwszych miesięcy 2022 roku, wygląda to naprawdę imponująco.

Oto niektóre spośród wszystkich korzyści, na jakie możemy liczyć, jeśli wybierzemy faktoring online:

  • szybki i uproszczony kontakt z pracownikami firmy faktoringowej,
  • możliwość automatyzacji niektórych czynności (dotyczy to szczególnie takich powtarzalnych procesów jak np. wypełnianie wniosków),
  • brak papierowej dokumentacji lub znaczne jej ograniczenie, co oznacza korzyści dla środowiska naturalnego,
  • szybki dostęp do dokumentów archiwalnych. Jeśli przedsiębiorca korzystał już wcześniej z faktoringu, dostęp do nich będzie możliwy za pośrednictwem platformy online.