Poland

"Wszyscy precz". Czy epidemia obali prezydenta Paragwaju?

Protest w Asuncion

AFP

Tysi¹ce Paragwajczyków zgromadzi³y siê wokó³ parlamentu i na przedmieœciach stolicy Paragwaju, Asuncion w czwartym dniu protestów, których uczestnicy chc¹ impeachmentu prezydenta kraju, Mario Abdo w zwi¹zku ze sposobem, w jaki w³adze walcz¹ z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju.

Demonstracje powtórzy³y siê w sobotê i niedzielê.

Impeachmentu prezydenta domaga siê te¿ czêœæ parlamentarzystów, ale prezydent cieszy siê wci¹¿ na tyle du¿ym poparciem, by utrzymaæ stanowisko - pisze Reuters.

W zwi¹zku z protestami Abdo musia³ jednak dokonaæ zmian w swoim gabinecie. W poniedzia³ek nowym ministrem zdrowia zosta³ lekarz Julio Borba.

W Paragwaju w ci¹gu ostatniej doby wykryto rekordowe, 1 817 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2. Zmar³o 25 chorych na COVID-19. £¹cznie od pocz¹tku epidemii w kraju wykryto 169 870 zaka¿eñ, zmar³o 3 343 chorych na COVID-19.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients