Poland

Woś i Ziobro biorą się za jawność finansów NGO-sów

W pitek minister rodowiska Micha Wo oraz minister sprawiedliwoci Zbigniew Ziobro przedstawili projekt ustawy o transparentnoci finansowania organizacji pozarzdowych.

Projekt zakada, ee wszystkie organizacje, ktre s wspierane ze rodkw zagranicznych (10 proc. ich przychodw w cigu roku podatkowego pochodzi z zagranicy) otrzymaj status organizacji finansowanej ze rodkw zagranicznych.

Bdzie to rodzio obowizek zoenia wniosku o wpis do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwoci. W ramach tego wykazu bdzie szczegowa informacja o konkretnej organizacji, osobach ktre ni zarzdzaj oraz jej darczycach.

Takie organizacje maj zosta podzielone na dwie kategorie. Pierwsza, to ta, ktrej przychody od zagranicznych darczycw wynosz od 10 do 30 proc. przychodw. Bd one musiay informowa na swoich stronach internetowych o swoim statusie organizacji finansowanej ze rodkw zagranicznych.

Drug kategori bd stanowiy organizacje, ktrych przychody przekraczaj 30 proc. Wwczas bd miay one obowizki tosame z podmiotami, korzystajcymi ze rodkw europejskich. Bd musiay informowa nie tylko na swoich stronach internetowych, ale take we wszystkich swoich materiaach, e s finansowane z zagranicy.

Organizacjom i czonkom ich zarzdw, ktre nie dopeni obowizku informacyjnego bdzie grozi kara administracyjna od 3 do 50 tys. z. Kolejn sankcj ma by wniosek o wykrelenie organizacji, ale ostateczna decyzja w tym wzgldzie bdzie nalee do sdu.

Football news:

The Premier League was spooked by chaos with a penalty for playing with his hand (6 for 3 rounds). The judges were asked to take into account the context - proximity to the opponent and the position of the hands
Bayern midfielder kuizans will be examined in Leeds today, the transfer amount is 20 million euros
Bayern can sign Lemar from Atletico
Kolasinac will move to Bayer from Arsenal for 11 million euros + bonuses (Fabrizio Romano)
Dyer called the toilet the best player of the match between Tottenham and Chelsea
Ferencvaros will play in the Champions League group for the first time since 1995. This is the longest break between the first and second appearances
Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't