Poland

Wojsko na stokach narciarskich

Armia rusza z kampani, ktrej celem jest zwikszenie liczby onierzy.

W piciu wojewdztwach ruszy projekt Ferie z WOT". Do jednostek wojskowych w Rzeszowie, Chemie, Gliwicach, Kutnie i Supsku stawili si ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przerw w nauce wykorzystaj oni na szkolenie podstawowe, po ktrym zo przysig wojskow i rozpoczn sub w tych wojskach. Kolejne szkolenia zostan zorganizowane wtedy, gdy w pozostaych wojewdztwach rozpoczn si ferie zimowe.

Organizatorzy takiego szkolenia licz, e wezm w nich udzia gwnie uczniowie i studenci. Ppk. Marek Pietrzak rzecznik Dowdztwa WOT tumaczy, e wynika to z faktu, e co trzeci onierz obrony terytorialnej ma mniej ni 25 lat.

W 2019 roku z takiej moliwoci zdobycie umiejtnoci wojskowych skorzystao 700 ochotnikw. Blisko poowa z nich bya uczniami lub studentami. - Deklarowali oni, e do podjcia decyzji o zaoeniu munduru skonio ich dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy midzysemestralnej opisuje ppk. Pietrzak. Zreszt cz z nich zaliczya szkolenie podstawowe w czasie wakacji letnich, gdy wojsko stworzyo tak moliwo.

Wicej we wtorek we wtorkowej Rzeczpospolitej" i na rp.pl dzi po 21-szej