Poland

Wojna cebulowa wisi na włosku. To warzywo obala rządy

Handel

Skok cen cebuli w Indiach i zakaz jej eksportu prowadzi do napi w relacjach z Nepalem i Bangladeszem. A cebula w Indiach potrafi obala rzdy.

Ceny cebuli staj si spraw polityczn, gdy dotycz najwikszego jej eksportera na wiecie. Indie dostarczaj to warzywo do swoich ssiadw, Bangladeszu, Nepalu, Malezji i Sri Lanki. To ssiedzkie uzalenienie od indyjskiej cebuli przyczynio si do sporego zaniepokojenia a nawet napi w relacjach midzynarodowych, odkd tydzie temu rzd Indii... zakaza eksportu tego warzywa. Z powodu ulewnych deszczy i powodzi, plony cebuli nale do najsabszych od lat, co spowodowao jej niewielk poda i oczywicie skok cen.

Czytaj take: W caej Europie brakuje cebuli. Ceny wci rosn

Jak informuje The Indian Express" (IE), w ubiegy poniedziaek ceny cebuli pobiy rekord roku i signy 3 tys. rupii za kwintal (sto kg). Rzd Indii wprowadzi wic natychmiast, tego samego dnia, oprotestowany przez hodowcw zakaz eksportu warzywa, ktry natychmiast ukrci spekulacje - do rody ceny spady do 2401 rupii za kwintal.

- Nage zatrzymanie eksportu zakcio rynki, wic rolnicy bd sprzedawa towary w panice. Ale spodziewamy si, e w cigu kilku dni sytuacja si ustabilizuje - powiedzia jeden z przedstawicieli rynku, cytowany przez IE. Ceny mog jednak wzrosn - sierpniowe deszcze cakowicie zmyy upraw cebuli w Karnatace, ktra miaa trafi na rynki we wrzeniu, a zapasy przechowywane w Gujarat i Madhya Pradesh rwnie doznay powanych uszkodze

Bangladesz szybko wyrazi gbokie zaniepokojenie" nag decyzj Indii o zakazie eksportu cebuli i brakiem poinformowania importerw. Bangladeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Bangladeszu przekazao to indyjskiej Wysokiej Komisji w Dhace. Po naciskach, Indie zgodziy si chocia na zrealizowanie dostaw, ktre byy ju w drodze - dua liczba ciarwek zaadowanych warzywami i jadcych do ssiedniego kraju musiaa si nagle zatrzyma, gdy 14 wrzenia New Delhi ogosio natychmiastowy zakaz eksportu.

W wyniku zakazu eksportu ceny cebuli w Nepalu skoczyy z dnia na dzie o 25 proc., z 60 rupii za kg w poniedziaek 14 wrzenia na 75 rupii za kg. na rynku hurtowym ju nastpnego dnia po wprowadzeniu zakazu eksportu, informuje The Himalayan Times". Lokalni handlarze zauwaaj, e to wyniona okazja dla spekulantw do szybkiego zarobku, poniewa adna sytuacja rynkowa nie usprawiedliwia skoku cen w cigu jednej nocy, gdy zakaz nie zdy jeszcze ukrci dostaw. - Zakaz eksportu cebuli w Indiach jest darem niebios dla kilku handlowcw, aby szybko zarobi mwi sprzedawcy. Nepal jest uzaleniony od dostaw z Indii, poniewa nie prowadzi sam komercyjnej produkcji cebuli, cytryny i ziemniakw na wystarczajco du skal. Wszelkie zmiany na rynku indyjskim wpywaj wic na rynek nepalski, a cen, take lokalnych spekulacji z tym zwizanych pac konsumenci.

Cebula jest w tym regionie na tyle wana, e funkcjonuje nawet indeks cebuli", mierzcy poziom cen detalicznych tego warzywa. Indeks ju w ubiegym roku wskazywa na ogromny skok cen, w grudniu 2019 r. wynosi on ponad 1280 punktw, gdy w marcu 2019 r. by na poziomie zaledwie 213 punktw.

Po szalonym wzrocie w ubiegym roku, sytuacja na rynku cebuli" bya do niestabilna. W marcu ceny cebuli spady wic organizacja rolnicza MahaFPC zacza kupowa cebul po wioskach, w ramach Funduszu Wspierania Cen. Do wrzenia skupia 40 tys. ton tego warzywa od prawie 10 tys. rolnikw.

Co wicej, cebula jest w stanie obala rzdy. Artyku redakcji The Money Control" przypomina, e to dziki cebuli Indira Ghandi wrcia do wadzy w 1980 r., gdy udao jej si sprawi, by ceny cebuli stay si okrzykiem populistw i spraw polityczn. Machajc girlandami cebuli na spotkaniach politycznych, bia rzdzcy rzd za to, e nie kontroluje cen. Cena cebuli miaa spa w dniu, w ktrym partia Indiry Gandhi odniosa miadcy sukces wyborczy.

Na salony cebula wrcia 18 lat pniej gdy w 1998 r. uznano j za decydujcy czynnik w wyborach do Zgromadzenia w Delhi i Radastanie. Kryzys cebulowy, wywoany przez nietypowe deszcze, zakoczy si odebraniem wadzy rzdowi w Radastanie.

Ponownie ulewne deszcze spowodoway skok cen cebuli w 2010 r. Kryzys doprowadzi do rosncych napi politycznych w kraju i zosta okrelony przez wczesnego premiera Manmohana Singha jako powany problem", premier wtedy, podobnie jak rzd dzi, zakaza eksportu cebuli, obniy podatki importowe i otrzyma dostawy cebuli z ssiedniego Pakistanu.

Rola polityczna cebuli wynika std, e wzrost cen tego podstawowego warzywa wywouje gniew mas niezamonych wyborcw - zwykych gospodarstw domowych, rolnikw, hurtownikw, handlarzy. Ju w ubiegym roku skok cen cebuli by poywk dla opozycji, std dzi zdecydowane ruchy rzdu premiera Modiego, by rozbroi cebulow bomb zanim wybuchnie" jak pisze The Indian Express".

Football news:

Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma