Poland

Witold Orłowski: Czarne scenariusze są możliwe

Najczarniejszy scenariusz to wybuch powanego kryzysu finansowego w Chinach i w lad za tym recesja gospodarcza w tym kraju - mwi Witold Orowski, gwny doradca ekonomiczny PwC Polska, Akademia Finansw i Biznesu Vistula.

Czy koronawirus moe sta si tzw.czarnym abdziem dla polskiej gospodarki?

Moe. Oczywicie nie wiemy, czy tak rzeczywicie bdzie, ale moe to by zagroenie dla gospodarki ogem, apolskiej gospodarki w szczeglnoci. Bo my jestemy w bardzo niekorzystnej sytuacji, nasza gospodarka spowalnia, inflacja troch wymkna si spod kontroli, finanse pastwa zostay osabione przez decyzje polityczne. Nie jestemy wic przygotowani na powany kryzys pod wzgldem finansowym.

W jakim scenariuszu koronawirus nam zagraa?

Najczarniejszy scenariusz to wybuch powanego kryzysu finansowego w Chinach i w lad za tym recesja gospodarcza w tym kraju. Tospowodowaoby spowolnienie gospodarki globalnej, czyli hamowanie gospodarek w krajach zachodnich i znaczce osabienie walut krajw rozwijajcych si, awtym gronie jest Polska.

Czy ewentualne problemy gospodarki europejskiej, czyli naszego gwnego partnera, s dla nas zagroeniem?

Wszystko zaley od skali epidemii. Ale jeli uda si j opanowa, to nie spodziewabym si duego bezporedniego wpywu na europejsk gospodark. Najwikszym zagroeniem jest to, jak zareaguje chiska gospodarka, gdzie wirus ju obecnie powoduje powane perturbacje gospodarcze.

Jakie to perturbacje? Przestoje wprodukcji, zerwanie acucha dostaw?

Chiny maj straszliwie niestabilne finanse, ju od lat istniej obawy, e moe tam doj do bardzo silnego kryzysu finansowego, a koronawirus moe sta si tego zapalnikiem. Jeli tak si stanie, to przeoyoby si na problemy caego wiata. Wwczas bdzie to wanie taki czarny abd take dla polskiej gospodarki.

Nie przeraa pana, e epidemia ma nowe ogniska, w tym we Woszech, i pewnie wkocu przyjdzie do Polski?

Jeszcze raz powtrz, bezporednie skutki dla gospodarki zale od skali epidemii. O scenariuszu z pieka rodem, czyli wiatowej pandemii, gdzie choruj miliony ludzi, nawet nie wspominam, bo w takim przypadku skutki byyby katastrofalne.