Poland

Witold Orłowski: Czarne scenariusze są możliwe

Najczarniejszy scenariusz to wybuch powanego kryzysu finansowego w Chinach i w lad za tym recesja gospodarcza w tym kraju - mwi Witold Orowski, gwny doradca ekonomiczny PwC Polska, Akademia Finansw i Biznesu Vistula.

Czy koronawirus moe sta si tzw.czarnym abdziem dla polskiej gospodarki?

Moe. Oczywicie nie wiemy, czy tak rzeczywicie bdzie, ale moe to by zagroenie dla gospodarki ogem, apolskiej gospodarki w szczeglnoci. Bo my jestemy w bardzo niekorzystnej sytuacji, nasza gospodarka spowalnia, inflacja troch wymkna si spod kontroli, finanse pastwa zostay osabione przez decyzje polityczne. Nie jestemy wic przygotowani na powany kryzys pod wzgldem finansowym.

W jakim scenariuszu koronawirus nam zagraa?

Najczarniejszy scenariusz to wybuch powanego kryzysu finansowego w Chinach i w lad za tym recesja gospodarcza w tym kraju. Tospowodowaoby spowolnienie gospodarki globalnej, czyli hamowanie gospodarek w krajach zachodnich i znaczce osabienie walut krajw rozwijajcych si, awtym gronie jest Polska.

Czy ewentualne problemy gospodarki europejskiej, czyli naszego gwnego partnera, s dla nas zagroeniem?

Wszystko zaley od skali epidemii. Ale jeli uda si j opanowa, to nie spodziewabym si duego bezporedniego wpywu na europejsk gospodark. Najwikszym zagroeniem jest to, jak zareaguje chiska gospodarka, gdzie wirus ju obecnie powoduje powane perturbacje gospodarcze.

Jakie to perturbacje? Przestoje wprodukcji, zerwanie acucha dostaw?

Chiny maj straszliwie niestabilne finanse, ju od lat istniej obawy, e moe tam doj do bardzo silnego kryzysu finansowego, a koronawirus moe sta si tego zapalnikiem. Jeli tak si stanie, to przeoyoby si na problemy caego wiata. Wwczas bdzie to wanie taki czarny abd take dla polskiej gospodarki.

Nie przeraa pana, e epidemia ma nowe ogniska, w tym we Woszech, i pewnie wkocu przyjdzie do Polski?

Jeszcze raz powtrz, bezporednie skutki dla gospodarki zale od skali epidemii. O scenariuszu z pieka rodem, czyli wiatowej pandemii, gdzie choruj miliony ludzi, nawet nie wspominam, bo w takim przypadku skutki byyby katastrofalne.

Football news:

Barcelona will lose 100 million euros due to the coronavirus. The club expected to make 200 million euros in profit
Police have opened a case against Ronaldo's 10-year-old son. He was self-driving a jet ski (The Sun)
Lampard on the cancellation of city's ban: I Never hoped that an extra team would get into the Champions League
Thibaut Courtois: to take the title, you have to suffer. It is not easy to win every match
Antonio Conte: I will not hesitate before leaving if Inter are not happy with what I am doing
Diego Godin: Inter will do everything to keep second place. Now we need to think about how to catch up with Juventus
Harry Maguire: Manchester United want to fight for trophies