Poland

Wirus na pokładzie dwóch okrętów USA na Bliskim Wschodzie

USS Philippine Sea

Mass Communication Specialist Seaman Jonathan Pankau, Public domain, via Wikimedia Commons

Na pok³adach dwóch okrêtów wojennych USA, operuj¹cych na Bliskim Wschodzie, pojawi³y siê zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje dowództwo 5. Floty USA.

Drugi okrêt 5. Floty, na pok³adzie którego prawdopodobnie wykryto zaka¿enia koronawirusem, to kr¹¿ownik rakietowy USS Philippine Sea.

Zaka¿onych mo¿e byæ kilku marynarzy tego okrêtu, który obecnie zmierza do portu, którego nazwy 5. Flota nie podaje ze wzglêdów bezpieczeñstwa. W porcie marynarze maj¹ byæ poddani kolejnym testom.

Za³oga USS San Diego liczy 600 osób, za³oga USS Philippine Sea - 380.

Football news:

Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup