Poland

Weteran Bayera odchodzi

Przewodniczcy rady nadzorczej Bayera, jeden z architektw przejcia za 63 mld dolarw Monsanto, co wpdzio Niemcw w powane tarapaty, Werner Wenning odejdzie w kwietniu.

Akcje giganta z Leverkusen straciy niemal jedn czwart wartoci od sierpnia 2018, kiedy przegra pierwszy proces w Kalifornii, w ktrym stwierdzono, e rodek chwastobjczy Roundup produkcji Monsanto wywouje raka. "Osignlimy i osigamy postp w zaatwianiu kwestii prawnych w Stanach. Dlatego teraz jest dobra pora przekaza firm memu nastpcy" - owiadczy w komunikacie 73-letni Wenning.

Jego miejsce zajmie po dorocznym WZA 28 kwietnia Norbert Winkeljohann, ktry do czerwca 2018 by szefem PricewaterhouseCoopers Europe, a od 2018 r. czonkiem rady nadzorczej Bayera - dodaa firma.

Wenning, ktrego kadencja jako szefa bez uprawnie wykonawczych rady nadzorczej wygasa w 2022 r., stwierdzi, e pocztkowo zamierza ustpi w ubiegym roku po osigniciu zalecanego przez rad limitu wieku 72 lat, ale poproszono go, by zosta - poda Reuter.

W ubiegym roku Bayer zacz negocjacje z prawnikami powodw w Stanach skarcych si na Roundup. W padzierniku 2019 liczba pozww wzrosa w cigu 3 miesicy ponad dwukrotnie do 42 700, analitycy przewidywali, e odszkodowania mog kosztowa firm do 12 mld dolarw. W sierpniu 2018 sd w Kalifornii przyzna pierwszemu powodowi prawie 300 mln dolarw odszkodowania, pniej zostao zmniejszone do 78 mln. W dwch nastpnych procesach uznano take win Bayera, Niemcy odwoali si od tych 3 wyrokw.

Wani udziaowcy krytykowali Bayera za podejcie do tej kwestii i za niedocenienie ryzyka przy kupowaniu Monsanto, co pokazali bezprecedensowo nie akceptujc dokona kierownictwa firmy na ostatnim WZA. Bayer broni umowy kupna, ktra zapewniaa mu kontrol nad ponad jedna czwart wiatowego rynku materiau siewnego i pestycydw.

Wenning jest zwizany z Bayerem od ponad 50 lat, w 2002 r. zosta prezesem, gdy firma znalaza si w kryzysie po wycofaniu z w 2010 r. z rynku preparatu na cholesterol Baycol/Lipobay z powodu powanych skutkw ubocznych. Jako prezes doprowadzi do przejcia dziau lekw bez recepty Roche za 2,4 mol euro i niemieckiego rywala Scheringa za 17 mld. Po 8 latach ustpi fotel prezesa Marijnowi Dekkersowi spoza firmy, 2 lata pniej zosta szefem rady nadzorczej. Protegowany Wenninga, Werner Baumann obj stanowisko po Dekkersie w 2016 r.