Poland

W jednej szkole 32 nauczycieli na zwolnieniach, 5 ma Covid

stock.adobe.com

32 nauczycieli ze szko³y podstawowej nr 2 im 1 Pu³ku Strzelców Konnych w Garwolinie jest na zwolnieniach lekarskich. Trzech z nich dodatkowo przebywa na kwarantannie. U piêciu osób potwierdzono koronawirusa – podaje lokalny portal eGarwolin.

Powiatowy sanepid w Garwolinie, w porozumieniu z dyrekcj¹ szko³y i lokalnymi w³adzami, wyrazi³ zgodê na nauczanie zdalne w klasach 4-8. Lekcje jednak prawie siê nie odbywaj¹, bo nie ma czynnych nauczycieli. Z nauczania stacjonarnego wy³¹czona jest tak¿e jedna z klas m³odszych. Decyzja w tej sprawie zosta³a podjêta ju¿ wczeœniej.

Powiat garwoliñski od soboty znajduje siê w czerwonej strefie a liczba zaka¿onych zwiêksza siê lawinowo. W poniedzia³ek PSSE poinformowa³a o 33 nowych zaka¿eniach. W sumie od pocz¹tku epidemii w powiecie zaka¿enie wykryto u 748 osób.    

Football news:

Milan have scored in 29 consecutive Serie A games. This is a repeat of the club record of 1973
Messi dedicated the goal to Maradona, showing a newells old boys t-shirt
Clarence Seedorf: if Barcelona sign Depay, so much the better for them. One of Europe's top talents
Maradona's doctor is under investigation for Diego's death. His home and clinic were searched
Griezmann has 4 goals in his last 6 games for Barcelona
Braithwaite has scored 4 (3+1) points in Barca's last 2 games. He had not scored in 13 games before
Sami Khedira: If I could move to a Premier League club, I would be happy