Poland

Uniewinnienie nie wystarczy, aby uznać naruszenie dóbr osobistych

Dyscyplinarnie zwalniajc pracownika za popenienie przestpstwa pracodawca nie narusza jego dbr osobistych, nawet jeli sd go nastpnie uniewinni.

Pracownik zosta zwolniony dyscyplinarnie za przywaszczenie sprztu subowego (tj. zaczyn zabroniony, ktry mia uniemoliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku). Spka zoya zawiadomienie o popenieniu przestpstwa. Prokurator wnis akt oskarenia do sdu, gdzie zapad wyrok uniewinniajcy. Orzeczenie jest ju prawomocne. Byy pracownik domaga si od spki

zadouczynienia za naruszenie jego dbr osobistych spowodowane zakoczeniem wsppracy w trybie natychmiastowym z uwagi na popenienie przestpstwa, ktrego nie dokona. Czy jego roszczenie jest zasadne? pyta czytelniczka.

Czynnoci organw cigania i wymiaru sprawiedliwoci zwizane z wypenianiem ich ustawowych obowizkw nie maj charakteru dziaa niezgodnych zprawem take wtedy, gdy przeprowadzone postpowanie karne zakoczyo si wydaniem prawomocnego wyroku uniewinniajcego. Obywatele musz bowiem w interesie ochrony dobra wsplnego, jakim jest bezpieczestwo publiczne ponosi ryzyko zwizane z legalnym wdroeniem postpowania karnego.

Jeeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popenienia przestpstwa, wszczcie ledztwa lub dochodzenia jest dziaaniem zgodnym z prawem. Podobnie za zgodne z prawem naley uzna wniesienie aktu oskarenia.

Legalno dziaania...

Doznanie w takich okolicznociach przez osob poddan przymusowi postpowania karnego uszczerbku na dobrach osobistych, w tym na zdrowiu, nie rodzi odpowiedzialnoci pozwanego za ten uszczerbek z uwagi na legalno jego dziaania. Dziaaniami legalnymi a przez to wyczajcymi bezprawno naruszenia dobra osobistego s take dziaania podejmowane w ramach postpowania sdowego, jak zeznania w charakterze wiadka, opinie biegych czy ujawnianie dokumentw.

... wyklucza odpowiedzialno

Jak z kolei uzna Sd Najwyszy w wyroku z 23 maja 2019 r. (III PK 72/18) Pracodawca z reguy nie odpowiada za naruszenie dbr osobistych pracownika wynikajce zpostpowania karnego nawet wtedy, gdypozbawi pracownika zatrudnienia, zarzucajc mu popenienie przestpstwa, ktre miao uniemoliwia dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku pracy, jeeli pracownik zosta nastpnie uniewinniony lub bezwarunkowo umorzono postpowanie karne".

W oparciu o wyej cytowany wyrok Sdu Najwyszego i opis sprawy, mona stwierdzi, e roszczenie byego etatowca nie zasuguje na uwzgldnienie.

Football news:

Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma
A year ago, a forest was planted at the rival CSKA stadium. The author paid attention to the felling of trees
Conceisau about the refereeing of the game with Manchester City: I Apologize to the Portuguese referees after what I saw here