Poland

Udostępnianie obiektów sportowych zwolnione z VAT

Adobe Stock

Odpatne udostpnianie mieszkacom szkolnych obiektw sportowych na cele uprawiania sportu i wychowania fizycznego podlega zwolnieniu z VAT.

Podstaw tego zwolnienia jest art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Lublinie wwyroku z 18 grudnia 2019 r., I SA/Lu 447/19.

Wniosek o interpretacj i stanowisko gminy

Gmina wystpia o wydanie interpretacji w sprawie dotyczcej podatku od towarw iusug. We wniosku wskazaa, e jako jednostka samorzdu terytorialnego jest organem prowadzcym szk i innych placwek publicznych prowadzcych dziaalno owiatow w formie gminnych jednostek budetowych. Szkoy dysponuj baz sportowo-rekreacyjn (boiska, sale gimnastyczne, w kilku przypadkach take baseny), z ktrej korzystaj gwnie uczniowie szk w ramach zaj lekcyjnych wychowania fizycznego. Wmiar jednak moliwoci i zainteresowania z obiektw tych mog korzysta odpatnie take mieszkacy miasta. Obiekty sportowe udostpniane s zarwno osobom indywidualnym, ktre chc skorzysta np. z basenu, jak i grupom zorganizowanym, ktre chc skorzysta z obiektw, np. do gry w pik, p...