Poland

Ubiegłoroczny poziom będziemy odbudowywać 2 lata

logistyka.rp.pl

Prezes Loconi Lidia Dziewierska mwi o teraniejszoci i przyszoci przewozw intermodalnych.

O ile zmalay przewozy w marcu?

Loconi zanotowa 20-procentowy spadek przewozw w marcu, z tym e w ostatnich tygodniach marca spadek importu siga ju 50 proc. W kwietniu spodziewamy si 30-40 procentowego spadku.

To prognozowany efekt pandemii w Europie?

Dopiero od zeszego tygodnia zaczynamy odczuwa spadki zamwie w acuchach dostaw w zwizku z sytuacj w Europie. Nikomu nie przyszo do gowy, e skala tej epidemii bdzie tak dua w Europie. Zamkny si rynki zbytu. To dla nas trudniejsze ni ograniczenie importu z Chin. Tym razem zamar eksport, w konsekwencji czego spodziewamy si rwnie ponownego wstrzymania dostaw importowanych towarw nie tylko z Chin, ale rwnie z innych krajw wiata. Chiny uprzedzay, e za miesic odtworz produkcj, tam produkcja ju wrcia do swoich mocy. A od ubiegego tygodnia drastycznie siada sprzeda w Europie. Magazyny nie przyjmuj towarw, przez co wstrzymywany jest import.

Jakie brane s szczeglnie poszkodowane?

Brana meblarska, odzieowa, obuwnicza, AGD, motoryzacyjna. One wszystkie ogaszaj pierwsze przestoje na 2 tygodnie. Zamwienia na transport spady nawet o 90 proc. Eksporterzy rwnie przechodz na przestoje ekonomiczne, ograniczaj koszty. Wikszo ogasza przestoje na 2 tygodnie. Ale jeeli kraje Unii Europejskiej nie stan na nogi, to zapa bdzie trwaa duej. Brana transportowo-logistyczna, ktra obsuguje acuchy dostaw do sklepw stacjonarnych lub magazynw, przygotowuje si na 2-3 miesice znaczcego spadku popytu.

Logistyka acucha dostaw odzwierciedla to, co dzieje si na rynku. Znika popyt, wstrzymywana jest produkcja, wic brana TSL odczuwa powane turbulencje. Oceniam, e logistyka e-handlu te tak si zachowa. Pocztkowy boom w e-handlu zaraz wyganie, poniewa przy gbokiej recesji popyt konsumpcyjny znaczco spadnie, w zwizku z czym obrt towarowy w segmencie transportu online rwnie moe odnotowa spadki.

Jest jeszcze co wywozi z portw?

Wedug zapowiedzi w marcu terminal kontenerowy DCT odnotowa ok. 30 proc. spadku obrotw. Terminale kontenerowe Portu Gdynia przeadowuj mniej kontenerw z Chin, a obsuguj wicej kontenerw kierowanych do krajw europejskich, dlatego zanotoway mniejsze spadki, ale w kwietniu i maju rwnie spodziewaj si spadkw. Gwnie na skutek tego, e serwisy do Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii s przez armatorw wstrzymywane lub redukowane.

Realnie dopiero od kwietnia w naszej brany odczujemy konsekwencje epidemii.

Warszawski terminal Loconi. Fot. Loconi

Jasnym punktem w przewozach byy produkty spoywcze. One nie zamortyzuj czci spadkw?

Szacuj, e produkty spoywcze w obrotach kontenerowych mog stanowi 15 proc. przewozw kontenerowych. Wozimy te adunki, ktre nie wymagaj regulowanej temperatury: puszki, produkty suche jak mka, makarony, kasze, cukier ten segment si utrzyma, jednak nie amortyzuje spadkw przewozw w innych branach.

Warto jednak zauway, e kolej zapewnia wysze ni transport drogowy bezpieczestwo przewozw w dobie pandemii. Do przewozu duej partii kontenerw angauje si zaledwie kilka osb obsugi pocigu, w tym maszynistw, ktrzy maj mniejszy kontakt z obsug terminali ni kierowcy ciarwek. Koleje nie cierpi z powodu blokad na granicach. Dlatego zauwaalne jest wiksze zainteresowanie t gazi przewozw w transporcie z Chin oraz transporcie wewntrzeuropejskim dla bran, w ktrych sprawnie funkcjonujcy acuch dostaw jest niezbdny w dobie koronawirusa.

Boom na zakupu spoywcze utrzyma si?

W marcu, podczas pierwszej fazy ogranicze w poruszaniu si, ludzie robili zapasy, i ta brana sta si powanym zleceniodawc. Jednak dziay logistyki brany spoywczej ju zaczynaj analizy, na ile zapenione magazyny bd w stanie przyjmowa i magazynowa kolejne due partie towarw. Boom na zakupy spoywcze jumin. Wzrostw ju si nie spodziewamy.

Dostawy z Chin nie przenios si z morza na szybsz kolej?

W imporcie duo adunkw jest przenoszonych z morza na kolej, m.in. z tego powodu, e kolej z Chin oferuje szczeglnie atrakcyjny dla e-handlu, 14-dniowy transit time, tym samym moliwo do szybkiego uzupenienia stanw magazynowych za rozsdne pienidze Korzysta z niej brana odzieowa, obuwie, czyli typowy asortyment e-handlu. Kolejni klienci donosz nam, e na dostawy towarw w przewozw morskich zakadaj powane spadki w najbliszym kwartale lub dwch.

Moe eksport do Chin jest szans dla przewonikw?

Do Chin transportujemy z Polski m.in. drewno i produkty spoywcze. Jednak wysyka wikszoci adunkw zaley od wysokoci cen przewozw. A tu w tej chwili nie ma spadkw cen, a wrcz przeciwnie. I to zarwno na kolei jak i u armatorw: na statkach jest mniej miejsca, bo wiele serwisw zostao zawieszonych, wic przestrze adowna jest ograniczona. Mniej take nadaje si pocigw, a wiec jest te mniej przestrzeni adownej dla adunkw, ktre kolej miayby by dostarczone do portu.

Poziom frachtw morskich w eksporcie do Chin znacznie wzrs i dochodzi do poziomu o 100 proc. wyszego ni jeszcze w grudniu 2019 roku.

Duo wysyek eksportowych do Chin jest wstrzymanych, poniewa s one wprost uzaleniane od wysokoci frachtu. Co wicej, brakuje take kontenerw do zaadunku. Armatorzy trzymaj sprzt w portach i dotychczas byo w Polsce wicej sprztu (kontenerw) ni wynosio zapotrzebowanie w eksporcie. Teraz sytuacja jest odwrotna. Brakuje kontenerw pustych. Dla przykadu, normalnie na naszym terminalu w Warszawie klienci gromadzili stock na poziomie 4,5 tys. TEU pustych kontenerw gotowych pod eksport, a na dzi na terminalu mamy mniej ni tysic TEU. Kontenery nale do rnych armatorw, a wic s tacy, ktrym brakuje sprztu.

Inny widok warszawskiego terminala Loconi. Fot Loconi

Domylam si e w najbliszych miesicach marne s szanse na eksport do USA?

Kolejne marki i brane zamykaj sklepy w USA. Tam te malej przewozy i zauwaamy spadek. Kolejne tygodnie z Stanach przynosz kolejne restrykcje. Wpyw kwarantanny widzimy po naszych klientach, w zeszym tygodniu odnotowalimy spadki eksportu o 50-90 proc. Obsugujemy kilka marek w brany AGD, meblarskiej i surowcowej. Im wszystkim zmalay zamwienia, a np. producenci mebli zdecydowali si zamkn sklepy.

Czy wejcie Maersk w przewozy kolejowe Rosji do Europy to zagroenie dla takich firm jak Loconi?

Poczenie Maersk z Chin do Europy nie zagrozi nam. Tego typu rozwizania to iskierka nadziei, e coraz wicej potokw transportu drogowego moe przeoy si na przewozy intermodalne.

Koncentrujemy si gwnie na adunkach z polskich portw na poudnie, gdzie samochody wo 75 proc. kontenerw, ale te szukamy potokw adunkowych w innych korytarzach transportowych, ktre w tej chwili skazane s transport drogowy. W podobne projekty angauj si rwnie inne firmy, takie jak Maersk, ktry dokona takiej odwanej inwestycji. To przecieranie szlakw, a potencja jest bardzo duy i bdzie si sukcesywnie uwalnia. Pamitajmy te, e uruchomienie serwisu w postaci jednego pocigu na tydzie to wci maa skala w stosunku do caoci przewozw organizowanych kadego dnia w Europie. To 80 jednostek adunkowych, a choby z Polski do Francji szacuje si, e jest wysane minimum 400-500 jednostek adunkowych tygodniowo, w tym samym czasie kolejne 300 tygodniowo jedzie w kierunku powrotnym. Gdyby nawet poow przeczy na transport intermodalny, to byby ogromny sukces. Jednak cena intermodalu jest wci nieznacznie, ale jednak wysza ni drogowego.

Kilka projektw kalkulowalimy i obecnie zatrzymujemy si na poziomie minus 5 proc. Aby rozwizania intermodalne stay si konkurencyjne, kluczowa jest harmonizacja wysokoci kosztw przewonikw drogowych, w tym wysoko wynagrodze kierowcw zawodowych. W Polsce przewonikw drogowych wci sta na oferowanie klientom przewozw koowych w cenie 3,2 z za km. To znaczco poniej 1 euro/km. W Europie Zachodniej aden przewonik nie zgodzi si na stawk nisz ni 1 euro. Jednak do poziomu Europy bdziemy sukcesywnie dochodzi. Gdy dojdziemy do poziomu europejskiego, skorzysta na tym przede wszystkim transport intermodalny. Oceniam, e w perspektywie 5-15 lat to si zadzieje.

To wyrwnywanie poziomu kosztw jest widoczne dla pastwa?

Ok. 5 lat temu rnica kosztw sigaa 20-25 proc. i widzimy, e te rnice sukcesywnie malej. Oczywicie mwimy o racjonalnej wycenie rozsdnej jakoci rozwizania. W 2019 roku nasze stawki zestawilimy ze stawkami klienta w przewozach na Wgry i poudniow Sowacj. Co jaki czas, szczeglnie w szczytach przewozowych, gdy brakuje kierowcw i zdarza si duo opnie lub nie ma dostpnych aut, klienci wracaj i ponownie przygldaj si rozwizaniom alternatywnym dla transportu drogowego. Oczywicie recesja wstrzyma tego typu dziaania.

W czasie recesji dziay zakupowe szukaj oszczdnoci i naley si spodziewa, e najblisze 2 lata przynios dua presj na cen, nie na jako. Spadnie PKB, zakupy, obroty zmalej. Podobnie jak w 2008/9 roku. Polskie porty zanotoway wwczas 20-procentowy spadek obrotw i odrabiay je 2 lata. To si prawdopodobnie powtrzy. Pewnie 1-2 lata bd potrzebne do powrotu do stabilnego rynku przewozw, jednak o kondycji TSL i gospodarki w ogle ostatecznie rozstrzygn najblisze dwa miesice. Przypuszczam, e z dwoma miesicami przestoju sobie poradzimy. Gorzej, jeli potrwa duej. Miejmy nadziej, e powielimy scenariusz Chin i wygasimy epidemi w tym czasie.

Rozmawia Robert Przybylski

Football news:

🏡Perfect Cavani quarantine: feeds calves and mows grass
Chelsea has a verbal agreement with Werner. The documents are almost ready
Bonucci on the move to Milan: It wasn't useless. I have become a better person
LeBron, Liverpool and Barcelona support the protests in the US. It is (almost) impossible to understand why, but let's try
Handshakes are now banned, but where did they come from and when did they come to football? By the way, they were banned even in the 20s after the Spanish
Agent about the possible departure of Saul from Atletico: He is already at a very big club
Menezes is close to moving to Regina. The club can enter Serie B