Poland

TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały unijne prawo

Poprzez odmow zastosowania si do tymczasowego mechanizmu relokacji uchodcw Polska, Wgry i Republika Czeska uchybiy swoim zobowizaniom wynikajcym z prawa Unii - orzek dzi Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Zdaniem TSUE pastwa czonkowskie UE nie mog, w celu uchylenia si od wdroenia tego mechanizmu, powoywa si ani na swoje obowizki dotyczce utrzymania porzdku publicznego i ochrony bezpieczestwa wewntrznego, ani na podnoszone przez nie nieprawidowe funkcjonowanie mechanizmu relokacji.

Decyzja o obowizkowej relokacji zostaa podjta w szczycie kryzysu migracyjnego jesieni 2015 roku. Wikszo bya za, ale Polska, Czechy i Wgry gosoway przeciwko, a potem odmwiy jej wykonania powoujc si m.in. na wzgldy porzdku publicznego i brak moliwoci zweryfikowania, czy przyjmowane osoby nie stanowi zagroenia. Chodzio o 40 tys. osb z obozw we Woszech i 120 tys. z obozw w Grecji. Polska miaa przyj ponad 6 tys. uchodcw. Nie przyja ani jednego.

Polska i Wgry twierdziy w szczeglnoci, e miay one prawo odstpi od stosowania decyzji w sprawie relokacji na podstawie art. 72 Traktatu, zgodnie z ktrym postanowienia traktatu dotyczce przestrzeni wolnoci, bezpieczestwa i sprawiedliwoci, do ktrej naley w szczeglnoci polityka azylowa, nie naruszaj wykonywania przez pastwa czonkowskie obowizkw dotyczcych utrzymania porzdku publicznego i ochrony bezpieczestwa wewntrznego. W tej kwestii Trybuna stwierdzi, e poniewa art. 72 jest postanowieniem wprowadzajcym odstpstwo od oglnych norm prawa Unii, podlega on wykadni cisej.

Czytaj te: Kary za nieprzyjcie uchodcw nie bdzie przed wyborami

- Postanowienie tego artykuu nie przyznaje pastwom czonkowskim uprawnienia do odstpienia od stosowania przepisw prawa Unii poprzez samo powoanie si na interesy zwizane z utrzymaniem porzdku publicznego i ochron bezpieczestwa wewntrznego, lecz nakada na nie obowizek udowodnienia koniecznoci zastosowania przewidzianego w tym postanowieniu odstpstwa w celu wykonywania ich obowizkw w tym zakresie - orzek Trybuna.

W ocenie TSUE nie mona zgodzi si na sytuacj, w ktrej pastwo czonkowskie moe odmawia wykonania decyzji o zastosowaniu mechanizmu relokacji opierajc si na swojej jednostronnej ocenie, e mechanizm ten jest nieskuteczny czy funkcjonuje nieprawidowo.

Wyrok w sprawach poczonych C-715/17, C-718/17 i C-719/17

Football news:

Bale and Mariano Diaz missed real's two-way game as a precaution. The Welshman is overworked
Ex-coach of the Kazanka river Klyuyev can lead Dinamo St. Petersburg
Barca defender Miranda is of Interest to Borussia Gladbach, Juventus, Betis, Porto and PSV
Tataev was our best player in both games. The coach of mladá Boleslav on the own goals of Alexis
Gianni Infantino: I have Heard Interesting proposals about the salary ceiling, limiting the amount of transactions, creating a reserve Fund
Herta Darida's midfielder ran 14.65 km in the game against Borussia Dortmund. This is a Bundesliga record
Neuer on the action black Lives matter: We are tolerant, open to the world and there should be no barriers to this