Poland

Top 5 | Najczęściej rejestrowane SUV-y w Niemczech

Co pi¹ty samochód zarejestrowany w Niemczech to SUV. To segment, który nawet na najwiêkszym w Europie rynku motoryzacyjnym nadal siê rozwija. Top 5 najchêtniej rejestrowanych SUV-ów w Niemczech.

Miejsce 1 – Volkswagen Tiguan
IloϾ rejsctracji w 2020 roku: 60 380 egzemplarzy

Volkswagen Tiguan.

To absolutny król w swoim segmencie. ¯aden z konkurentów nie jest mu w stanie zagroziæ. Aktualnie w sprzeda¿y jest druga generacja tego modelu (od 2015 roku). Tiguan doczeka³ siê w zesz³ym roku lekkiej modernizacji. Jedynie wersja Allspace sprzedawana jest ze „starym” przodem. Tiguan do do bólu poprawny samochód. Wszystko w nim jest dok³adnie tak jak w aucie tego typu powinno byæ. Od teraz równie¿ w sportowej odmianie R o mocy 320 KM.

Dostêpne wersje silnikowe: benzyna: 130, 150, 190, 245, 320 KM. diesel: 150, 200 KM. Hybryda plug-in: 245 KM.
Ceny od: 91 190 z³ (130 KM), 161 090 z³ (hybryda plug-in), 234 190 z³ (320 KM), 107 090 z³ (Allspace 150 KM)

Miejsce 2 – BMW X1
IloϾ rejsctracji w 2020 roku: 28 551 egzemplarzy

BMW X1 równie¿ zosta³o niedawno odœwie¿one. Nowy przód, nowe tylne œwiat³a, nowy system informacyjno-rozrywkowy z wiêkszym ekranem. Jest dostêpne z napêdem na przednie i wszystkie ko³a oraz jako hybryda plug-in. X1 xDrive 25e obiecuje zasiêg w pe³ni elektryczny do 52 km. To, co ³¹czy wszystkie X1, to wysoka jakoœæ, przyzwoita iloœæ miejsca i nieco bardziej sportowy charakter.

Dostêpne wersje silnikowe: benzyna: 136, 178, 231 KM. diesel: 150, 190, 231 KM. Hybryda plug-in: 220 KM.
Ceny od

Miejsce 3 – Audi Q3
IloϾ rejsctracji w 2020 roku: 25 307 egzemplarzy

Produkowany na Wêgrzech SUV zosta³ ca³kowicie przeprojektowany w 2019 rok. Q3 wygl¹da teraz znacznie bardziej dynamicznie ni¿ wczeœniej. Ofertê uzupe³nia coupe – Q3 Sportback SUV. Auto dostêpne jest zarówno z napêdem na przednie, jak i na wszystkie ko³a. Audi ³¹czy Komfort z dynamik¹ bardzo dobr¹ jakoœci¹ wykoñczenia. Dostêpna jest równie¿ wersja plug-in o mocy systemowej 245 KM i zasiêgu elektrycznym do 60 km.

Dostêpne wersje silnikowe: benzyna: 150, 190, 230 KM, diesel: 150, 190 KM. Hybryda plug-in: 245 KM.
Ceny od

Miejsce 4 – Seat Ateca
IloϾ rejsctracji w 2020 roku: 24 597 egzemplarzy

Ateca korzysta ze wspólnej platformy grupy VW i dzieli j¹ np. z Volkswagenem Tiguanem i Audi Q3. Najnowszy lifting przybli¿y³ wizualnie Atekê do pozosta³ych modeli hiszpañskiego producenta – Leona i Terraco. Póki co brak wersji zelektryfikowanej. Ateca jest dostêpna wy³¹cznie z napêdem na przednie ko³a. SUV z lekko sportowymi genami, dobrym prowadzeniem i technologi¹ konernu Volkswagena.

Dostêpne wersje silnikowe: benzyna: 110, 150, 190 KM, diesel: 115, 150 KM.
Ceny od:

Miejsce 5 – Skoda Karoq
IloϾ rejsctracji w 2020 roku: 24 089 egzemplarzy

Skoda Karoq to czwarte auto w pierwszej pi¹tce najchêtniej kupowanych SUV-ów w Niemczech zbudowane na platformie Volkswagena MQB A1. Skoda ma zaskakuj¹co du¿o miejsca. To bardzo wywa¿ony model, który oferuje dobry komfort jazdy i niez³e wykoñczenie wnêtrza. Karoq dostêpny jest z napêdem na przednie lub na wszystkie ko³a, nie ma jeszcze wersji plug-in.

Dostêpne wersje silnikowe: benzyna: 115, 150, 190 KM, diesel: 115, 150, 190 KM.
Ceny od:

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7