Poland

To nieruchomości chronią kapitał

Inwestorzy uciekaj na rynek mieszka ju nawet nie po to, by zbija kokosy, ale by chroni oszczdnoci. Wynajem lokali na dugo wci daje te niele zarobi, nawet 57 proc. Zamoni kupuj luksusowe apartamenty. S te chtni na ziemi.

Pandemia uderzya w wiatow gospodark. Niektóre brane ucierpiay bardziej, inne mniej. Trzsienie ziemi dotkno rynek wynajmu mieszka na doby. W co dzi zatem inwestowa? Gdzie uciec z pienidzmi z rachitycznych lokat? Czego uczy ten kryzys?

Odpowiedzi na te pytania szukali eksperci podczas debaty w ramach Real Estate Impactor 2020 wydarzenia, którego organizatorem s Nieruchomoci".

Zmiana strategii

Rynek najmu krótkoterminowego bardzo szybko uderzy w cian, która wyrosa wraz z zamroeniem gospodarki. Rezerwacje zostay anulowane, biznes spad o 90 i nawet wicej procent przyznaje Sawek Muturi, prezes Mzuri. Cz inwestorów wrócia na rynek najmu dugoterminowego, który jest duo bezpieczniejszy.

Anton Bubiel, dyrektor operacyjny SonarHome, wspózaoyciel i prezes platformy Rentier.io, potwierdza: W II kwartale wielu inwestorów zmieniao strategi, przechodzc z najmu krótkoterminowego na dugoterminowy.

Chcc unikn pustostanów, oferowao lokale poniej rednich rynkowych stawek, co z perspektywy inwestorów troch psuo rynek. Czynsze w ostatnich miesicach spady, cho nie wszdzie zauwaa. Wany jest jednak punkt odniesienia. Jeli stopy zwrotu z wynajmu porównamy z tymi sprzed pandemii, to s nieco gorsze. Ale aktywów, które stanowiyby bezpieczn alternatyw, nie ma zbyt wiele.

Inwestowanie w nieruchomoci ma dwa wymiary. Moemy zakada ochron kapitau albo nawet wzrost wartoci. Kluczowe jest to, e nieruchomo jest w stanie generowa biecy dochód podkrela dyrektor SonarHome. Na razie, w krótkim terminie, rynek pokaza, e nieruchomoci zachowuj warto i zapewniaj inwestorom bezpieczestwo.

Nie ma drastycznych spadków cen mieszka. Gdzie wic inwestowa? Pandemia niewiele tu zmienia ocenia Sawek Muturi. Bardzo dobrym rynkiem jest wci aglomeracja lska. Daje najwikszy zwrot z najmu, a wic skraca drog do wolnoci finansowej. To Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Bytom wskazuje. Atrakcyjnie prezentuj si take ód, Radom, Czstochowa.

Eksperci s zgodni, e nic tak dobrze nie przechowuje majtku jak nieruchomoci. Iwona Sroka, czonek zarzdu firmy deweloperskiej Murapol, zwraca uwag na rekordowe oszczdnoci, jakie na rachunkach zgromadzili Polacy. To bodaje 800 mld z mówi. Tymczasem stopy procentowe s najnisze od czasów Bizancjum. Obawy o warto tego majtku na przykad za rok i niepewno zwizana z gospodark skaniaj do poszukiwania bezpiecznych przystani inwestycyjnych. Jednym z filarów s nieruchomoci. Zakup mieszkania to forma ucieczki przed utrat wartoci pienidza.

W maju Murapol rozpocz promocj adresowan wanie do tych, którzy szukaj bezpiecznej lokaty kapitau.

Murapol oferuje mieszkania z segmentu popularnego. Na tym rynku, co potwierdza raport JLL, s poszukiwane niedue mieszkania, jedno-, dwupokojowe mówi Iwona Sroka. W raporcie JLL pojawia si nawet 3039 mkw. jako najbardziej popularna powierzchnia w szeciu najwikszych aglomeracjach. Klienci kupuj nieruchomoci take dla dzieci, które wyprowadzaj si z domu. Cz szuka zabezpieczenia na emerytur.

Pandemia napdzia koniunktur take na rynku luksusowych apartamentów.

I pórocze byo najlepszym póroczem w historii budynku Zota 44 i pod wzgldem poziomu sprzeday, i wartoci transakcji mówi Rafa Szczepaski, wiceprezes BBI Development i czonek zarzdu Zotej 44. Za rekordow na polskim rynku cen sprzedalimy najwikszy trzypoziomowy penthouse. Ludzie zamoni chc chroni majtek, uciekaj do rzeczy rzadkich, wyjtkowych. A luksusowe apartamenty zachowuj si jak rynek dzie sztuki podkrela.

Zdaniem prezesa Szczepaskiego kwestia zysku jest dzi drugorzdna. Zwaszcza w kontekcie wydarze na wiatowych rynkach i tego, co robi wiatowe rzdy i banki. Dodruk pienidzy musi si przeoy na inflacj, i to w duszym okresie tumaczy.

A jeli nie mieszkanie, to co? Jacek Wesoowski, dyrektor zarzdzajcy TREI Real Estate Poland, zwraca uwag na grunty. Wiele osób inwestuje w takie nieruchomoci, doprowadzajc je do stanu, który umoliwia wybudowanie np. parku handlowego. To bardzo interesujcy produkt podkrela.

TREI, deweloper takich obiektów, ziemi kupuje cay czas. Wci widzimy duy potencja na rynku parków handlowych mówi dyrektor. Chcemy je budowa w coraz mniejszych miastach.

Druga noga dziaalnoci firmy to mieszkania. Niezalenie, czy bdzie to PRS (lokale na wynajem red.), akademiki czy mieszkania kupowane prywatnie, jest to rynek, który si zasadniczo nie koczy. Spójrzmy na wysoko rozwinite kraje europejskie. Mieszkalnictwo nie ma tam koca podkrela dyrektor. W takich miastach, jak np. Monachium, to cigle ya zota.

Take inni deweloperzy powikszaj banki ziemi. Murapol ma w budowie ok. 6 tys. mieszka w dziesiciu miastach. W tym roku firma wprowadzia do oferty ok. 1 tys. lokali. W tym miesicu zadebiutujemy w Bydgoszczy mówi Iwona Sroka. eby utrzyma takie tempo, musimy intensywnie dokupywa grunty.

Parasol na gorsze czasy

Czego uczy obecny kryzys? Iwona Sroka podkrela, e zaufanie do rynku deweloperskiego nie zostao zachwiane. Rok temu na Impactorze rozmawialimy o pomysach likwidacji otwartych rachunków powierniczych, o stworzeniu deweloperskiego funduszu gwarancyjnego przypomina. Sycha byo gosy, e ustawa z 2011 r. moe i chroni klientów, ale jak przyjdzie kryzys, to nie zapewni ju bezpieczestwa. Kryzys przyszed. Nie byo adnego spektakularnego upadku dewelopera. Klient nie kupuje przysowiowej dziury w ziemi w ciemno, ustawa daje mu ochron podkrela.

Sawek Muturi zaznacza z kolei, e kryzys wtedy jest kryzysem, gdy si do niego dobrze nie przygotujemy. Trzeba oszczdza i pamita, e nie zawsze wieci soce. Trzeba wic mie parasol.

Ostrono zaleca inwestorom Anton Bubiel. Rynek nieruchomoci wci daje due moliwoci. Ale trzeba patrze na niego krytycznie, nie wierzy w obietnice gwarantowanych zysków i nie wyklucza adnego scenariusza. To, co wydaje si niemoliwe dzi, ju za chwil moe by moliwe.

Nie ma inwestowania bez ryzyka dodaje Jacek Wesoowski. Kiedy na rynku panuje opinia, e nic si nie moe zdarzy, to si zdarza co, co sprowadza nas na ziemi. Koronawirus to zdarzenie z ostatniego okresu. Wczeniej byy regulacje bankowe, nieruchomociowe, architektoniczne, urbanistyczne. Wszystko to weryfikowao inwestorskie plany.

Dyrektor zachca do dbania o ekonomi firm. Nie wolno inwestowa kadej ostatniej zotówki. Trzeba by przygotowanym na ze czasy i mie poduszk finansow. Koronawirus sprowadzi nas na ziemi, uczc ostronoci. Deweloper to te zawód, to cika praca. Zostawmy deweloperk profesjonalistom.

Rafa Szczepaski nie ma wtpliwoci, e potwierdzia si stara prawda: w brany liczy si lokalizacja. Trzeba inwestowa w dobrych miejscach, w dobre nieruchomoci podkrela.

Football news:

Barcelona will buy Depay if Dembele leaves. Contract with Lyon striker agreed
The first black captain in the history of Chelsea, Paul Elliott can join the FA Board
Manchester United have opened talks with Barca over Dembele. The club has already contacted the player's agents
Antonio Conte: I like to watch Inter play. We attack, create chances, but we need balance
Cuman about VAR: Disputes are everywhere. I do not know when a hand play is a foul and when it is not. Many different Interpretations
Mourinho about alli: I would have understood if I didn't have enough motivation, but it turned out exactly the opposite. Respect him
Ashraf Hakimi: Inter will compete for the scudetto, we have a great team