Poland

Tarcza chroni pracowników. Uratowała miliony miejsc pracy

Rynek pracy

Adobe Stock

Do 3 mln zwikszya si w rod liczba pracownikw, ktrych obejmuje ochron tarcza finansowa PFR skierowana do maych i rednich firm. Ta liczba moe szybko wzrosn, gdy pienidze z tarczy popyn do duych firm.

Najwaniejszym celem zarzdzania kryzysem wywoanym przez Covid-19 byo w miesicach marzecczerwiec zapobiegnicie masowym zwolnieniom pracownikw i upadociom firm na skutek utraty pynnoci oraz zaamania si przychodw podkrela Pawe Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, podsumowujc dotychczasowe efekty tarczy finansowej PFR.

Czytaj take: Fala upadoci przedsibiorstw dopiero przed nami

We wtorek zosta przekroczony prg 3 mln pracownikw objtych jej ochron w maych i rednich firmach. Ta liczba moe rosn szybciej, gdy zacznie dziaa tarcza dla duych firm. Mamy w tej chwili ponad 100 zoonych wnioskw, a ponad 300 firm jest w procesie ich skadania informuje Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Ju wida, e skala ochrony rynku pracy w czasie pandemii Covid-19 jest olbrzymia zaznacza.

https://grafik.rp.pl/grafika2/1552576,3.jpg

Miliardowe wsparcie

Z sigajcych 57,6 mld z subwencji tarczy finansowej MSP skorzystao 321 tys. firm. czna warto wszystkich tarcz (w tym tarczy antykyzysowej i tarczy pomocowej BGK) przekroczya 114 mld z. Pozwolio to dofinansowa wynagrodzenia 2,8 mln pracownikw i wypaci ponad 2,2 mln wiadcze postojowych. Dodatkowo zrealizowano 953,3 tys. wnioskw o dodatkowe zasiki opiekucze.

Czytaj take: Prof. Tyrowicz: Strach przed poszukiwaniem pracy moe stabilizowa rynek

cznie blisko poowa z ok. 12 mln osb pracujcych w Polsce jako pracownicy najemni zostaa objta rnymi formami wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych. Te instrumenty byy dobrze dopasowane do sytuacji kryzysowej. Day firmom poczucie bezpieczestwa i nadziej na przetrwanie najgorszych chwil z pomoc pastwa podkrela wiceprezes PFR.

Wedug niego bez ochrony tarcz, ktre zapewniy firmom pynno, umoliwiajc im te zmniejszenie wymiaru pracy i wynagrodze oraz sfinansowanie wiadcze postojowych, wkrtce po wybuchu pandemii mielibymy fal bankructw i masowych zwolnie. Do Polski wrciby demon wysokiego bezrobocia, ktry przeladowa nas przez ponad 25 lat po 1989 r. Dopiero w ostatnich latach Polacy poczuli si bezpiecznie na rynku pracy przypomina Marczuk.

Nie zrealizoway si katastroficzne prognozy szybkiego wzrostu bezrobocia do 10 proc. na koniec br. Wedug szacunkw MRPiPS w czerwcu wynioso ono 6,1 proc. tylko o 0,1 pkt proc. wicej w porwnaniu z majem, cho istnieje ryzyko, e fala rejestracji bezrobotnych pojawi si w lipcu i sierpniu, gdy skocz si trzymiesiczne okresy wypowiedzenia osb zwalnianych w pierwszych miesicach pandemii.

Mdro pracodawcw

Na razie od pocztku marca do koca czerwca liczba bezrobotnych w rejestrach urzdw pracy zwikszya si tylko o 107,2 tys., przy spadku przecitnego zatrudnienia w sektorze przedsibiorstw o 272 tys. Ten spadek zatrudnienia w przeliczeniu na pene etaty jest te efektem obnienia wymiaru czasu pracy w firmach, ktre skorzystay z tarcz. Zdaniem wiceprezesa PFR zadziaay wprowadzone przez rzd premiera Morawieckiego mechanizmy antykryzysowe w poczeniu z mdroci pracodawcw; w ostatnich latach pracownicy stali si cenionym dobrem.

Wiele firm nawet przy zaamaniu sprzeday woli wysa ludzi na postojowe, by mc ich szybko wezwa do pracy, gdy poprawi si koniunktura. Gdyby nie ta zmiana nastawienia pracodawcw, skutki pandemii dla rynku pracy byyby bardziej dotkliwe twierdzi Marczuk. Piotr Woejko, ekspert Pracodawcw RP ds. spoeczno-gospodarczych ocenia, e tarcza finansowa PFR to istotna pomoc dla pracodawcw, ktra bez wtpienia przyczynia si do utrzymania miejsc pracy. W przeciwiestwie do wsparcia z tarcz antykryzysowych gwarantowaa szybki i w miar bezproblemowy pod ktem biurokratycznym transfer rodkw pomocowych na rachunki bankowe przedsibiorcw. Zapewnia w ten sposb niezbdne wsparcie w kryzysowym momencie zamroenia gospodarki twierdzi Woejko. Dodaje, e to tarcza finansowa powinna by wprowadzona jako pierwsza, gdy rozwizywaa podstawowy problem firm: nage ograniczenie pynnoci finansowej.

Firmy doceniaj te wsparcie z tarczy antykryzysowej. Pozwolio nam nie rozwaa w krtkiej perspektywie redukcji zatrudnienia i skoncentrowa si na innych dziaaniach zmierzajcych do zapewnienia bezpieczestwa i cigoci biznesu podkrela Micha Rakowski, czonek zarzdu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych (grupa dostaa 8,5 mln z dofinansowania w zwizku ze skrconym czasem pracy pracownikw).

Przemysaw Lutkiewicz, wiceprezes LPP, twierdzi, e instrumenty pynnociowe i regulacje wprowadzone w ramach tarczy 1.0 pozwoliy firmie przetrwa najtrudniejszy okres zamknicia galerii handlowych. Rozwizania dostpne w ramach FGP pozwoliy na wsparcie kilku tysicy osb w kwietniu, maju i czerwcu. Dodatkowo z chwil zamknicia galerii handlowych, czyli cztery miesice temu, zoylimy wniosek o poyczk z PFR. Nadal czekamy jednak na decyzje. Skomplikowana procedura pozyskiwania tych rodkw dla duych firm niestety bardzo oddala w czasie realn wypat poyczki ocenia wiceprezes LPP.

Football news:

Sanchez finished the match against Bayer, despite the injury
Solskjaer is the fifth coach with whom Manchester United reached the semi-finals of the European Cup
Manchester United are set to buy Sancho this summer despite Borussia's claim that he is staying
Shirokov beat the judge at an Amateur tournament: promised that # # # # # [vdarit] for a red card-and # # # # # [vdarit]
Brunu has scored 11 goals in 20 games for Manchester United. 7 of them were penalties
Lukaku has scored in 9 consecutive Europa League games. This is a tournament record
Konstantinos Tsimikas: Liverpool is the biggest club in the world. I supported them as a child