Poland

Szpagat wyborczy Andrzeja Dudy

Reporter, Tomasz Jastrzbowski

Wydaje si, e prezydent jest w trudnej sytuacji. Nie sprzyjaj mu napity budet pastwa i droyzna w sklepach.

Do wyborw niespena trzy miesice, a mimo to gwni konkurenci w walce o prezydentur wstrzymuj si z ogoszeniem swoich programw. Ani Andrzej Duda, ani Magorzata Kidawa-Boska nie zdradzili jeszcze, jakimi obietnicami chc pozyska gosy wahajcych si wyborcw.

Za urzdujcym prezydentem cign si niezrealizowane obietnice z kampanii wyborczej sprzed piciu lat. Wystarczy wspomnie dwie najwaniejsze: pomoc dla osb spacajcych kredyty walutowe oraz podwyk kwoty wolnej od podatku z 3091 z do 8000 z. Andrzej Duda udzi frankowiczw przewalutowaniem kredytw. Mwi te, e nie moemy duej mie najniszej w Europie kwoty wolnej od podatku. Smaczku dodaje tu fakt, e Sowacy wanie podnieli j u siebie do ponad 4400 euro, szeciokrotnie wicej ni w Polsce.

Andrzej Duda do tych obietnic nie wraca. Z pewnoci jednak zgosi nowe. Teoretycznie moe obieca wszystko, bo nawet jeli zwyciy, bdzie to jego ostatnia kadencja, wic nikt go z obietnic rozlicza nie bdzie. Ale to nie takie proste. Duda jako prezydent zwizany z obozem PiS odpowiada te za przysze wyniki tej partii. Tymczasem jej sytuacja robi si coraz trudniejsza. Ronie opr wewntrzny przeciwko jej polityce, cz jej poczyna staraj si te powstrzyma instytucje unijne.

Do tego otoczenie gospodarcze robi si dla rzdu i wspierajcych go ugrupowa coraz trudniejsze. Wzrost gospodarczy hamuje. Rzd bdzie mia coraz wiksze trudnoci z obsug szalenie kosztownych obietnic programowych z poprzednich kampanii wyborczych. Rozbuchane w ich wyniku ponad stan i zdrowy rozsdek wydatki budetu pastwa bd ciy coraz mocniej. Wygasaj te efekty uszczelniania VAT, trudno bdzie tu wycisn dodatkowe pienidze. W gr nie wchodzi te ograniczenie kosztujcego dziesitki miliardw rocznie programu 500+ czy odejcie od wartej 10 mld z 13. emerytury. Raczej grozi nam wic likwidacja limitu 30-krotnoci przy poborze skadek na ZUS i podnoszenie podatkw. To ju si zreszt dzieje.

Wkrtce zaczn obowizywa nowe podatki: cukrowy oraz od sprzeday detalicznej. Jakby tego byo mao, rozpdza si inflacja. Ceny rosn w tempie niespotykanym od lat. I niewiele pomog tu zaklcia Andrzeja Dudy, ktry mwi, e wzrost cen jest przejciowy. Nic tak nie wpywa na zachowania wyborcw jak stan ich portfeli. PiS doskonale o tym wie. Jak w tej sytuacji powstrzyma spadek zaufania i sympatii wyborcw? Sztab wyborczy Andrzeja Dudy, rzd i PiS maj twardy orzech do zgryzienia. Nie dawa le, ale dawa te nie najlepiej.

W tej sytuacji wydaje si, e atwiej ma Magorzata Kidawa-Boska. Najwaniejsze punkty jej programu mog by zwizane z polityk: z uspokojeniem nastrojw spoecznych, powstrzymaniem demontau wymiaru sprawiedliwoci i instytucji pastwa. Jako gowa pastwa bez wsparcia przychylnego jej rzdu i tak nie bdzie miaa moliwoci kreowania polityki gospodarczej. Moe jedynie, albo a, prbowa blokowa prby jej psucia. Nie musi obiecywa zotych gr.