Poland

Szef nowej KRS: chciałem uhonorować Jarosława Kaczyńskiego

Leszek Mazur

materiay prasowe

Nie ma niczego nagannego w oklaskiwaniu lidera partii rzdzcej przez sdziego i przewodniczcego KRS - wynika z wywiadu jakiego udzieli szef nowej Krajowej Rady Sdownictwa sdzia Leszek Mazur.

Przewodniczcy KRS uczestniczy w niedziel w gali "Gazety Polskiej". Prezes PiS Jarosaw Kaczyski, abp Marek Jdraszewski, Edward Mosberg i p. Kornel Morawiecki otrzymali na niej nagrody Czowiek Roku Gazety Polskiej, nagrod miesicznika "Nowe Pastwo", czyli nagrod im. w. Grzegorza I Wielkiego oraz nagrod Klubw Gazety Polskiej".

Byy oklaski, owacja na stojco (wsta take sdzia Mazur), kiedy prezes PiS wygosi przemwienie o koniecznoci zwyciania.

- Czy to byo odpowiednie miejsce dla sdziego, przewodniczcego KRS? - zapyta Leszka Mazura Patryk Michalski z RMF FM.

- Nie wyobraam sobie, ebym akurat mia siedzie, wszyscy stali, natomiast on mwi o zwycianiu nie tylko w kontekcie biecej walki politycznej, ale mwi szerzej o zwycieniu w Europie czy na wiecie. Trudno sobie wyobrazi, eby mia t walk polityczn prowadzi na wiecie. Padao tam wyranie takie sformuowanie, e chodzi o zwycistwo w walce o wartoci, czy o wartoci, o zwycistwo dobra nad zem. Zreszt to, e wskazaem te na innych nagrodzonych, pokazuje kontekst, e tutaj chodzio o wyrnienie czego wicej ni dziaalno polityczna, tylko dziaanie w obszarze wartoci, czcych pana Mosberga, arcybiskupa Jdraszewskiego i Kornela Morawieckiego.

Czytaj te: Ostrzeenie od rzdu dla sdziw

Jak wyjani Leszek Mazur, chcia uhonorowa Jarosawa Kaczyskiego, gdy podziela zestaw wartoci funkcjonujcy w rodowisku, ktre postanowio uhonorowa te cztery osoby.

- Nie uwaam tego za przejaw dziaalnoci politycznej. Kady, nawet sdzia, moe posiada swoje pogldy i jeeli te pogldy wyraa w sposb stonowany i nie na wiecu politycznym, tam nie byo przecie transparentw, wiecowej atmosfery, to wydaje mi si, e nie powinno to budzi wtpliwoci - wyjani przewodniczcy KRS.

Jego zdaniem swoim zachowaniem nie uchybi godnoci urzdu sdziego w rozumieniu ustawy dyscyplinujcej sdziw.

- Nie wydaje mi si, eby tego rodzaju dziaania miay by penalizowane przez t ustaw. No ale wszystko przed nami, praktyka pokae, w jaki sposb mona przepisy tej ustawy stosowa, nie zabroni nikomu skadania doniesie dyscyplinarnych i poddam si kadej procedurze, ktra mogaby by zainicjowana przez rzecznika dyscyplinarnego - powiedzia sdzia.

Na pytanie, czy oklaskiwanie lidera partii rzdzcej mogo by niezrczne, zwaszcza czasie trwajcej kampanii prezydenckiej, w ktr zaangaowany jest te Jarosaw Kaczyski, przewodniczcy nowej KRS odpowiedzia:

- yjemy w wolnym pastwie, a ycie w wolnym pastwie nie moe polega, e my dajemy si spycha do jakiego getta czy zamyka w jakim areszcie domowym, zupenie pozbawia si moliwoci ekspresji w tym zakresie. To oznaczaoby, e nic nie mona powiedzie, nigdzie nie mona by, to oznaczaoby nakadanie sobie jakiego kagaca - stwierdzi.