Poland

SN: zwolnienia w Janowie Podlaskim zgodne z prawem

Marek Trela

Fotorzepa, Rafa Guz

Gone rozstanie z Markiem Trel, prezesem synnej na cay wiat stadniny koni, mogo nastpi z dania na dzie potwierdzi Sd Najwyszy.

Prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim zosta zwolniony z dnia na dzie w 2016 r. w zwizku z zarzutami o brak odpowiedniego nadzoru hodowlano-weterynaryjnego nad hodowanymi tam komi arabskimi czystej krwi.

Po zwolnieniu Marek Trela odwoa si do sdu z daniem zapaty 36 tys. z jako wynagrodzenia za trzy miesice okresu wypowiedzenia.

Prezes twierdzi, e by zatrudniony na umowie o prac na czas nieokrelony (pracowa w Janowie od 1979 r. przechodzc kolejne cieki kariery, prezesem zosta w 2000 r.). Z kolei Agencja Rynku Rolnego, pod ktr podlegaa w tamtych latach stadnina, staa na stanowisku, e by on zatrudniony na czas penienia funkcji prezesa spki i umowa rozwizaa si po odwoaniu go ze stanowiska.

Sdy powszechne uznay w obu instancjach, e bya to umowa na czas penienia funkcji i prezesowi nie naley si wynagrodzenie za okres wypowiedzenia. Sprawa trafia do SN ze skarg kasacyjn byego prezesa. Dowodzi w niej, e wczeniej by zatrudniony jako dyrektor generalny na czas nieokrelony. W czasie rozprawy przed SN, penomocnik Treli mec. Jacek Ciepluch tumaczy, e jego mocodawca by przekonany, e na stanowisku prezesa zatrudnia si na podobnych warunkach co wczeniej. Doszo te do nierwnowagi stron. Gdyby to on chcia odej z pracy, musiaby dochowa okresu wypowiedzenia. Gdy decyzj o rozstaniu podejmowaa spka, byo ono natychmiastowe.

SN w wyroku z 24 wrzenia 2020 r. uzna, e umowa Treli bya zawarta na czas penienia funkcji prezesa i ulega ona rozwizaniu po odwoaniu ze stanowiska. Zawierajc w 2000 r. now umow, musia zdawa sobie spraw, e zmieniaj si warunki jego zatrudnienia w stadninie. SN odmwi mu wic wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Orzeczenie to nie dziwi. Sd Najwyszy podtrzyma dotychczasow lini orzecznicz w sprawie zatrudniania prezesw spek i czonkw ich zarzdw mwi Rafa Kania, partner w kancelarii Sendero Tax & Legal. Uwaam, e umowa o prac jest zupenie nieadekwatna do najwyszych stanowisk w spkach kapitaowych, mimo e jest dopuszczalna. Istot stosunku pracy jest bowiem podlego subowa. Rodzi to pytanie, komu w istocie podlegaj prezes i czonkowie zarzdu. Odpowiedzi na nie s karkoomne i nieprzekonujce. Najwaciwsz form dla tych stanowisk jest zwyke powoanie albo kontrakt menederski. W obu tych przypadkach mona, wrcz trzeba uregulowa wszystkie kwestie rozpoczcia wsppracy z prezesem, ale take, co nawet waniejsze, zasad rozstania z nim. Nie widz przeszkd, by nawet w przypadku powoania zawrze dodatkowe porozumienie o warunkach wejcia i wyjcia z zarzdu spki. Wanie na wypadek niespodziewanego odwoania. Nie ma te pewnoci, czy sprawa tego typu nie trafi w przyszoci na wokand Trybunau Sprawiedliwoci UE, ktry moe uzna, e relacja pracownicza z prezesem daje mu wicej uprawnie ni zatrudnienie go na kontrakcie menederskim. Podmioty gospodarcze powinny wic unika zatrudniania czonkw zarzdu na etatach, by nie generowa tego rodzaju ryzyka wyjania mec. Kania.

Sygnatura akt: III PK 3/19

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points