Poland

Śmiertelny koronawirus zbliża się do Polski

Diagnostyka i terapie

Potwierdzone w Europie, pierwsze przypadki zachorowania na ostr niedrono drg oddechowych spowodowanych pochodzcym z Chin koronawirusem 2019-nCoV, wywouj szereg pyta jak ustrzec si przed tym rodzajem infekcji. Musimy si przygotowa na ewentualno, e wirus moe dotrze do Polski.

wiatowa Organizacja Zdrowia podkrela, e obecnie nie ma lekarstwa, ktre zapewnia wyzdrowienie, a antybiotyki s nieskuteczne.

W cyklach czteroletnich pojawiaj si co prawda nowe mutacje RNA-wirusw, odpowiadajcych za okoo 10-20 % wszystkich przezibie i schorze drg oddechowych. Tym razem jednak pojawia si odmiana koronawirusa, ktra jest rwnie zabjcza jak epidemia SARS w latach 2002-2003.

Jak si ustrzec przed tak infekcj?

Naley podkreli, e wikszo koronawirusw, w tym najbardziej niebezpieczny SARS, moe by przenoszony z wydzielin i odchodw niektrych zwierzt na ludzi. W przypadku najnowszej choroby spowodowanej koronawirusem 2019-nCoV moemy zastosowa jedynie porwnania wanie do SARS, ktra jest nietypow, ale mierteln odmian zapalenia puc. Pierwsze ognisko tej choroby pojawio si w 2002 roku w prowincji Guangdong, na poudniu Chin. SARS rozprzestrzeniao si drog kropelkow i prawdopodobnie poprzez kontakt z wydzielinami pacjenta i organizmw zaraonych.

Obecny koronawirus 2019-nCoV , ktry budzi niepokj na caym wiecie, ma bardzo zblione objawy infekcyjne do SARS. By moe jest zatem kolejn odmian tego RNA-wirusa.

Czy moemy si ustrzec przed zaraeniem?

Zalecenia epidemiologw s pozornie bardzo proste. Na tym etapie naszej wiedzy o tym rodzaju infekcji wydaj si by najbardziej skuteczne.

I chocia brzmi to banalnie, ale najskuteczniejsz metod prewencji jest dbanie o wasn higien, odporno i w razie pierwszych objaww siganie po leki przeciwgorczkowe i przeciwzapalne, ktre moemy kupi bez recepty. Magazyn Medical News Today zaleca, aby zwyczajnie wicej odpoczywa i unika nadmiernego wysiku. Naley pi zalecan dzienn dawk wody i nieustannie pilnowa odpowiedniego nawodnienia organizmu. Bardzo wane jest unikanie palenia tytoniu w jakiejkolwiek postaci i przebywania w zadymionych miejscach. W przypadku pierwszych podejrzanych objaww naley przyj Paracetamol (acetaminofen), ibuprofen lub naproksen, aby zmniejszy bl i gorczk. Wane, aby w pomieszczeniach, w ktrych przebywamy uywa czystego nawilacza lub chodnego odparowywacza mgy.

Jak dugo rozwija si choroba?

National Center for Biotechnology Information informuje, e okres inkubacji t odmian koronawirusa, o ktrej jest teraz gono na wiecie wynosi od 2 do 5 dni. Bardzo wane jest zwrcenie w tym czasie uwagi na wszystkie objawy wskazujce na nietypowe przezibienie, kopoty oddechowe czy podniesion temperatur ciaa.

Musimy jednak pamita, e ostateczna diagnoza naley do lekarza, ktry moe zleci badania laboratoryjne prbek krwi i surowicy w celu wykrycia ludzkich koronawirusw.

Jak grona jest infekcja najnowszym ludzkim koronawirusem?

Wiemy na pewno, e podobny Zesp Ostrej Niewydolnoci Oddechowej (SARS-CoV) powoduje wysok miertelno wrd zakaonych, szczeglnie osb starszych. Zgon pacjenta nastpuje gwnie z powodu niewydolnoci oddechowej, ale moe by take winikiem infekcji mzgu.

Niestety antybiotyki s nieskuteczne zarwno w leczeniu SARS, jak i najnowszego koronawirusa 2019-nCoV. wiatowa Organizacja Zdrowia zaleca natychmiastow izolacj chorego w szczelnej izolatce z podcinieniem. Jedyn drog obrony jest zastosowanie mocnych lekw przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu AIDS czy wirusowego zapalenia wtroby.

Jak odrni koronawirusa od innych objaww przezibienia? Niestety tu rodzi si kolejny problem. Infekcja koronawirusem niczym nie rni si od wikszoci przezibie, angin czy objaww grypy. Zaczyna si niepozornym katarem, kaszlem, blem garda, i tylko czasem gorczk. W wikszoci przypadkw, w pocztkowej fazie inkubacji choroby, nawet dowiadczony lekarz nie bdzie w stanie bez przeprowadzenia bada laboratoryjnych odrni wirusa wywoujcego przezibienie, od tego, ktry wkrtce moe zabi.

Czy nasze pupile te s naraone na koronawirusy?

Tak. Koronawirusy to dua grupa wirusw, ktre s powszechne wrd zwierzt. Jak podkrela amerykaskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom w niektrych przypadkach s to, wirusy zoonotyczne, czyli takie, ktre ??mog by przenoszone ze zwierzt na ludzi.

Amerykaski portal medyczny vcahospitals.com ostrzega, e wikszo przypadkw zarae u ludzi koronawirusem psim odbywa si poprzez kontakt z psem, ktry zjad zakaon substancj kaow. Pies moe take zarazi si koronawirusem jedzc z zanieczyszczonych misek lub po bezporednim kontakcie z zaraonym psem. Zatoczenie, niehigieniczne warunki, spanie ze swoim pupilem lub zwyczajne niemycie rk po gaskaniu psa mog prowadzi do transmisji potencjalnie zabjczego koronawirusa z psa na jego waciciela. Portal vcahospitals.com podkrela, e okres inkubacji takiego wirusa zarwno u czowieka wynosi od jednego do czterech dni. Czas trwania choroby wynosi od dwch do dziesiciu dni u wikszoci psw. Wtrne infekcje bakteriami, pasoytami i innymi wirusami mog si rozwija i przedua chorob oraz blokowa powrt do zdrowia. Psy mog by nosicielami choroby przez okres do szeciu miesicy (180 dni) po zakaeniu.

Jednak jak podkrela Nancy Messonnier, dyrektor Narodowego Centrum ds. Szczepie i Chorb Oddechowych w CDC (Centrum Kontroli i Prewencji Chorb), obecnie wiemy na pewno, e najnowszy wirus 2019-nCoV na pewno przenosi si midzy ludmi. Nie wiemy jeszcze czy jest to wirus przenoszcy si midzy gatunkami, cho niedawna analiza sekwencji DNA koronawirusa 2019-nCoV wskazuje, e ich pierwotnymi nosicielami byy we lub nietoperze.