Poland

Śmieci z kwarantanny powinny trafiać do odrębnego worka

AdobeStock

mieci z kwarantanny powinny trafia do odrbnego worka. Takie s wytyczne. Ale nikt nie wie, jak je zrealizowa.

Minister klimatu wyda wytyczne dotyczce postpowania z odpadami w czasie epidemii. Przed wyrzuceniem maseczki i rkawiczki uywane przez osoby zdrowe powinny by zapakowane w torb foliow, a dopiero potem wrzucone do pojemnika (worka) na odpady zmieszane. mieci z kwarantanny oraz z miejsc izolacji powinny trafia do specjalnych workw.

S to jednak tylko wytyczne, a nie przepisy. Nie ma wic obowizku ich stosowania. Nie jest to jedyny problem z wytycznymi.

Niezobowizujce zalecenia

Rozwizania wynikajce z wytycznych powinny by wprowadzone w formie przepisw. Tak si jednak nie stao. S to tylko zalecenia, do ktrych mona si dostosowa albo nie przyznaje Maciej Kiebus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Dobrze, e minister klimatu zauway, e odpady z kwarantanny oraz z miejsc izolacji naley traktowa inaczej anieli typowe odpady komunalne i wyrzuca do specjalnych workw. Sowem jednak nie wspomina, w jaki sposb odbir tych odpadw ma by zorganizowany, czy na zewntrz budynkw maj sta osobne pojemniki, czy powinna zabiera je specjalna mieciarka, kto ma te worki dostarcza, jak maj one wyglda etc. Dlatego uwaam, e te zalecenia w praktyce spowoduj jeszcze wicej pyta i wtpliwoci twierdzi Maciej Kiebus.

Problemy z wytycznymi maj nie tylko mieszkacy, ale rwnie gminy i firmy wywoce mieci.

Nie moemy ot, tak sobie pj do sklepu i kupi worki na mieci dla osb przebywajcych na kwarantannie. Obowizuj nas przepisy. Najpierw wic musimy zmieni regulamin czystoci i porzdku w gminie, nastpnie zorganizowa przetargi oraz zorganizowa system dostarczania workw. To nie jest takie proste. Wymaga czasu i pienidzy tumaczy Leszek witalski, ekspert ds. odpadw ze Zwizku Gmin Wiejskich RP.

Podobnego zdania jest Marek Wjcik ze Zwizku Miast Polskich.

Samorzdy nie opieraj gospodarki komunalnej odpadami na prawie powielaczowym. Potrzebne s przepisy. Dlaczego nie zaproponowano tego typu rozwiza np. w niedawno uchwalonej tarczy antykryzysowej? zastanawia si Wjcik.

Ludzie bd si ba

Obaj eksperci zwracaj rwnie uwag na jeszcze jeden aspekt, czysto ludzki.

Taki worek bdzie cakowicie niepotrzebnie stygmatyzowa osoby przebywajce na kwarantannie. A take powodowa strach wrd mieszkacw bloku czy ulicy, na ktrej stoi dom jednorodzinny objty kwarantann.

Powinnimy by wic bardzo ostroni, wprowadzajc tego rodzaju rozwizania podkrela Leszek witalski.

Swoje uwagi maj rwnie firmy odbierajce odpady komunalne.

Co z umowami?

Intencja suszna i doceniamy wysiki Ministerstwa Klimatu w tym trudnym czasie. To s jednak wytyczne, a nie przepisy powszechnie obowizujce mwi Karol Wjcik, przewodniczcy Rady Programowej Zwizku Pracodawcw Gospodarki Odpadami.

Wytyczne sugeruj nam np. w razie potrzeby zmian czstotliwoci odbierania odpadw. To nierealne, jeli nie zgodzi si klient, czyli najczciej gmina. Mamy zawarte umowy. Wynika z nich, ile razy i jakie frakcje opadw odbieramy w danym przedziale czasowym. Jeeli nie bdziemy si z nich wywizywa, gro nam kary wyjania Karol Wjcik. I dodaje: Z wytycznych wynika, e odpady z izolacji nie powinny by przetwarzane z udziaem osb sortujcych, a gdy nie jest to moliwe, mamy kierowa je bezporednio do unieszkodliwiania, tj. do spalania lub na skadowiska. Jeli jednak zrobimy to na podstawie wytycznych, a nie ustawy, zamiemy prawo, choby okrelon w ustawie o odpadach hierarchi sposobw postpowania z odpadami. Dlatego dobre rozwizania powinny znale si jak najszybciej w ustawie. Mamy nadziej, e tak si stanie, bo widzimy determinacj Ministerstwa Klimatu do jak najszybszego rozwizywania tych problemw.

Football news:

Juventus are Interested in Pedro. The Spaniard's contract with Chelsea will end at the end of the season
Costacurta on Messi: When he was 16 years old, I took him for a child, but after 15 minutes asked for a replacement
Rashford on the death of George Floyd: black Lives matter. We are important
Messi will not leave Barcelona for free in the summer. This clause in the contract is no longer valid
Manchester United have extended ighalo's loan until January 31, 2021
PSG can buy Milinkovic-Savic and Marusic from Lazio for 80 million euros
Niang is Interesting for Tottenham, but the move to Marseille is more real