Poland

Serbia: Mężczyzna otrzymał dwie różne szczepionki. "Pomyłka"

Dostawa szczepionek AstraZeneca dla Serbii

AFP

Lekarze z Serbii monitoruj¹ stan zdrowia mê¿czyzny, którego - w wyniku pomy³ki - zaszczepiono dwiema ró¿nymi szczepionkami na COVID-19 - informuje AP.

Epidemiolog Branislav Tiodorovic poinformowa³, ¿e stan zdrowia mê¿czyzny jest "pod kontrol¹". Doda³, ¿e "coœ takiego nie mo¿e siê wiêcej zdarzyæ".

Serbskie media informuj¹, ¿e mê¿czyzna z miasta Vranje najpierw otrzyma³ dawkê szczepionki Pfizer/BioNTech, a potem - jako drug¹ dawkê - podano mu szczepionkê chiñskiego koncernu Sinopharm. Dosz³o do tego w wyniku pomy³ki.

Tiodorovic wyjaœni³, ¿e do podania mê¿czyŸnie dwóch ró¿nych szczepionek dosz³o poniewa¿ "nie dochowano w pe³ni wszystkich procedur".

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well