Poland

Sąd: chory w gorączce pisma nie wyśle

Postpowanie podatkowe

123RF

Fiskus nie moe odmawia przywrcenia terminu komu, kto spni si, bo z zapaleniem puc lea w szpitalu.

Mogoby si wydawa, e dla kadego nie ma lepszego powodu do przywrcenia terminu ni cika i naga choroba. Ale nie dla fiskusa. Dla niego odwoanie da si zoy nawet ze szpitalnego ka z cikim zapaleniem puc i w gorczce. Takie podejcie moe dziwi zwaszcza dzi w pandemii koronawirusa, gdy kady wie, e nie wszystko da si przewidzie. Miejmy nadziej, e wie o tym ju take fiskus. A jeli nie, to niech przestrog przed wymaganiem od innych wrenia z fusw bdzie wyrok Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Poznaniu, i to dotyczcy sytuacji sprzed pandemii.

W sprawie chodzio o spnione odwoanie od decyzji, ktra zostaa dorczona penomocnikowi podatniczki za porednictwem platformy ePUAP w sierpniu 2019 r. We wniosku o przywrcenie terminu do odwoania doradca podatkowy wyjani, e na kilka dni do jego upywu wrci z zagranicy, a nastpnego dnia zacz czu si coraz gorzej. Lekarz rodzinny skierowa go do szpitala.

Przecie mg chodzi

Badanie w szpitalu potwierdzio u doradcy zapalenie lewego puca i wysok gorczk. Zy stan zdrowia trwa nieprzerwanie kilka dni. W tej sytuacji doradca nie mia najmniejszych wtpliwoci, e skoro uchybienie byo spowodowane nag, niezawinion przyczyn, uprawdopodobnion zawiadczeniami lekarskimi, przywrcenie terminu bdzie czyst formalnoci.

Nic bardziej mylnego. Fiskus odmwi. Stwierdzi, e doradca spni si z odwoaniem, a nie uprawdopodobni braku winy w uchybieniu. Podkreli, e profesjonalista wybierajcy si za granic przy dochowaniu minimalnej starannoci, powinien zabezpieczy interes klientki. Zwaszcza e ta zgodzia si na dalsze penomocnictwa. Fiskusa nie przekonao te zawiadczenie lekarskie. Owszem, wskazuje ono, e doradca mia gorczk, kaszel i zapalenie lewego puca. Ale zdaniem urzdnikw nie ma w nim nic o zaburzeniach neurologicznych czy niemonoci jakiekolwiek dziaania. Ani o niezdolnoci penomocnika do pracy czy chodzenia.

Prawo, nie uznanie

Na takim podejciu suchej nitki nie zostawi WSA. Przypomnia, e instytucja przywrcenia terminu nie zaley od uznania fiskusa. Termin naley przywrci na wniosek zainteresowanego, jeeli uprawdopodobni, e uchybienie nastpio bez jego winy. Sd zgodzi si, e sama choroba, nawet powiadczona zawiadczeniem, nie jest wystarczajca dla uprawdopodobnienia braku winy. Jednak nie mia najmniejszych wtpliwoci, e w przypadku skarcego zasady logiki i dowiadczenia yciowego wskazuj niezbicie, i naga choroba to przeszkoda niemoliwa do pokonania. Z zawiadczenia wynika, e wystpoway u niego objawy ostrej niewydolnoci oddechowej, wymaga wsparcia oddechowego. Zdaniem WSA doradcy nie mona zarzuci niedbalstwa i zawinionego opnienia.

Sdu nie przekonay te argumenty fiskusa o moliwoci udzielenia substytucji czy zwlekaniu z odwoaniem na ostatni chwil. Jak tumaczy sd, odwoanie mona wnie w ostatnim dniu. A okoliczno, e penomocnik mg wczeniej dokona czynnoci, lecz zwleka z tym do ostatnich dni ustawowego terminu, w ktrych zaistniaa przeszkoda do dokonania tej czynnoci, nie moe stanowi podstawy do odmowy przywrcenie terminu. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 959/19

Opinia dla Rzeczpospolitej"

Dariusz Malinowski,doradca podatkowy, partner w KPMG

Przypadki, gdy podatnik czy jego penomocnik z powodu nagej choroby nie bd w stanie na czas zoy odwoania, mog by czstsze. A wczeniejsze orzecznictwo nie zawsze byo dla nich korzystne. Zgadzam si, e naga cika choroba, potwierdzona przez lekarza, wyklucza moliwo zarzucenia niedbalstwa. Twierdzenie, e penomocnik nie powinien odkada odwoania na ostatni chwil czy e mg zleci jego przygotowanie i wysanie innemu profesjonalicie, to staa praktyka fiskusa. Procedura podatkowa przewiduje na zoenie odwoania okrelony czas. Dla zachowania terminu nie ma znaczenia, czy zostanie ono wysane od razu czy w ostatnim momencie. Podatnik czy jego penomocnik to nie wrka. Wymaganie, by z ostronoci dokonywali jakich czynnoci na dugo przed upywem terminu, oznaczaoby jego skrcenie. A dodatkowo przekrelaoby sens instytucji przywrcenia terminu, ktra wanie na takie nadzwyczajne sytuacje zostaa przewidziana.

Football news:

Real Madrid will consider proposals for Jovic. The option of selling is not excluded
Mikel Arteta: Mourinho was invited to make Tottenham the winning team
Failure of the VAR in the last English tour: on Thursday, all three decisions on penalties were recognized as mistakes
Zlatan Ibrahimovic: This is not my Milan. The club's ambitions are not what they used to be
Liverpool will only try to buy Tiago if one of the key players leaves
Jurgen Klopp: Salah has crazy statistics
Collina called on the judges to review the replays of disputed moments themselves