Poland

Rosną szanse, że państwo kupi mBank

Fotorzepa, Marta Bogacz

Wiele wskazuje na to, e nowym wacicielem mBanku moe zosta ktra z kontrolowanych przez rzd grup: PKO BP albo Pekao. Udzia pastwa w aktywach sektora wzrsby wtedy do 48 proc. z prawie 41 proc.

Kilka czynnikw wskazuje, e to ktry z pastwowych bankw bdzie kupujcym. Wane bd te polityczne, a mona odnie wraenie, e urzdnicy pastwowi i politycy partii rzdzcej chc kontynuowa repolonizacj".

Par dni temu minister finansw Tadeusz Kociski w rozmowie z Bloombergiem mwi, e dobrze byoby mie czwarty co do wielkoci bank w naszym kraju w polskich rkach". W grudniu wicepremier i minister aktyww pastwowych Jacek Sasin wypowiada si w podobnym tonie. Cel zwikszenia udziau polskiego kapitau w sektorze finansowym zosta wprost zapisany w programie PiS.

PKO BP i Pekao przyznay, e przygldaj si mBankowi. W poowie stycznia niewic ofert zoyo ju prawdopodobnie Pekao (prcz niego zrobi to amerykaski fundusz Apollo Global Management, zainteresowany mia by te Crdit Agricole, Erste si wycofao). PKO BP za, jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, te szykowao ofert, ale miao si wstrzyma z jej zoeniem do posiedzenia rady nadzorczej, ktre odby si miao w ubiegym tygodniu. Tych informacji nie udao nam si potwierdzi, ale dowiedzielimy si nieoficjalnie, e PKO BP zlecio prawnikom przygotowanie umowy dotyczcej potencjalnej transakcji mBanku. Czy chodzi o zoenie oferty? PKO BP nie komentuje.

Kontrolowane przez pastwo banki maj 40,5 proc. udziau w aktywach sektora bankowego. Polski kapita prywatny ma 13,6 proc., a zagraniczni inwestorzy 45,9 proc. Gdyby mBank trafi do pastwowej grupy, udzia skarbu podskoczyby do 47,5 proc. (zakadajc wydzielenie hipotek walutowych). To warto niespotykana w krajach UE.

Agencja ratingowa S&P zwracaa ju uwag na ryzyka zwizane z duym udziaem pastwa w bankach, ale do tej pory nie zaobserwowaa jego negatywnego wpywu na sektor. Analitycy S&P zaznaczyli jednak, e kluczowe organy nadzoru jak Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w przeciwiestwie do banku centralnego, s pod potencjalnym wpywem rzdu. Wczeniej ostrzegali, e duy udzia pastwa w bankach niesie wyzwania dla dynamiki konkurencyjnoci i dla zyskw kredytodawcw. Dodali, e kontrolowane przez pastwo instytucje i ich strategie mog wpisywa si w cykle wyborcze, podlega duszym i bardziej zoonym procesom decyzyjnym lub kierowa si innymi celami strategicznymi, w porwnaniu z w peni prywatnymi bankami. W pewnym momencie mogoby to wywrze presj na standardy kredytowania, polityk poyczkow lub restrukturyzacj przeterminowanych zobowiza.

Krytycznie zwikszenie udziau pastwa w bankowoci ocenia Marcin Materna, dyrektor dziau analiz Millennium DM. Bd jednego waciciela, np. niewaciwie szacowane ryzyko, za strategia czy nawet celowe dziaanie na szkod spki, nie powinien mie wpywu na gospodark. A tak si moe sta, gdy jeden waciciel bdzie mia zbyt duy udzia w rynku mwi Materna. Jeden waciciel kilku podmiotw naturalnie w dugim terminie ogranicza te konkurencj na rynku, co samo w sobie nie jest korzystne dla klientw ani gospodarki. Ochron przeciw takim przypadkom zapewniaj regulacje antymonopolowe, ktre, niestety, w tym przypadku zdaj si nie mie zastosowania dodaje.

Problemem byoby, gdyby okazao si, e banki s pene kredytw udzielonych na nie do koca sensowne ekonomicznie projekty czy finansuj inne pastwowe podmioty czy wrcz cae brane, ktre przestaj sobie radzi. Dochodz do tego ryzyka wynikajce ze zbyt bliskiej stycznoci polityki i funkcjonowania firm, co moe si objawia naciskami na prowadzenie np. zbyt ryzykownej dziaalnoci kredytowej.