Poland

Rosja wypuści z więzienia izraelską przemytniczkę narkotyków

@CanisLupusLupus: Ortodoksyjny jest również poprawny w odniesieniu do prawosławnego. Zresztą ortodoksja oznacza dosłownie prawosławie.

W skrócie - za ortodoksyjne uznajemy Kościoły, które nie uznają herezji filloque, tj. trwają przy oryginalnym, ustanowionym na soborze nicejskim w 325 r. wyznania wiary. Prawosławie i katolicyzm wyewoluowały z chrześcijaństwa nicejskiego/chalcedońskiego. Zresztą katolicyzm i prawosławie dalej morfowały i ewoluowały *picrel w inne odłamy. Natomiast najwcześniejsze użycie filloque pochodzi z tysiąca lat po śmierci Chrystusa, z 1014 r.

ὀρθός orthós – słuszny, δόξα dóxa – wiara. Ścisła wierność doktrynie, dogmatowi, zwłaszcza religijnemu. Współcześnie jest tożsama rygorystycznemu przestrzeganiu jakiegoś zbioru zasad.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filioque


https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortodoksja

Odnośnie picrel i tak spore uproszczenie bo "Undivided Church" powinno stać "Divided as shit" co do okresu 30-451. Arianie, tysiące gnostycy, donatyści, a nawet synkretyzmu Jezus-Apollo/Jezus-Optimus-Maximus." Chrześcijanin z Syrii nie dogadałby się z tym z Egiptu, mimo iż rzut kamieniem obok.

Scalenie chrześcijaństwo w jedno, ustalenie kanonu świętych ksiąg, prawd wiary etc. to czasy Teodozjusza, gdy chrześcijaństwo zostało religią państwową.

No i przede wszystkim - chrześcijaństwo jako takie jest jedną z gałęzi judaizmu, podobnie zresztą jak islam (tutaj akurat judaistyczno-chrześćijańsko-zoroastriańską wersją z wpływami beduińskimi).

Tak czy inaczej - każda religia to synkretyzm i miks poprzednich+nowe pomysły.

źródło: external-preview.redd.it