Poland

Rosja odtajnia dokumenty: Polska oskarżona o mordowanie Żydów

warsaw75.mil.ru

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowao dzi odtajnione dokumenty dotyczce Powstania Warszawskiego i wyzwolenia Warszawy. Maj dowodzi, e podczas powstania warszawskiego Armia Krajowa miaa mordowa pozostajcych w miecie ydw i Ukraicw. To kontynuacja dziaa "majcych na celu ochron i ochron prawdy historycznej".

Wedug komunikatu zbir otwieraj dokumenty z czasu powstania warszawskiego z wrzenia 1944 r.

"wiadectwa uczestnikw tych wydarze historycznych wyranie pokazuj, e powstanie byo nie tylko le przygotowane, ale take przeprowadzone w celach politycznych, ktre nie uwzgldniay oczekiwa i nadziei wikszoci ludnoci polskiej" - czytamy na profilu rosyjskiego MSZ

"Jego organizatorzy, przedstawiciele Armii Krajowej, nadzorowanej przez polski rzd emigracyjny z Londynu, nie wzili rwnie pod uwag sytuacji na froncie radziecko-niemieckim i ograniczonych moliwoci jednostek Armii Czerwonej, ktre zbliay si do miasta" - czytamy.

Rosjanie podkrelaj, e mimo wspomnianych ogranicze Armia czerwona podja "wszelkie moliwe prby" wsparcia powstania, poprzez dostarczanie powstacom broni, ywnoci, paliwa, informacji wywiadowczych i wspomaganych ostrzaw artyleryjskich.

W opisie dokumentw zamieszczonym na Facebooku MSZ Rosji zauwaa, e ju po upadku powstania na jaw wyszy okolicznoci, ktre wiadcz o "moliwych umylnych bdach" jego organizatorw, ktrzy m.in. celowo nie prowadzili dziaa ofensywnych, nie starao si zjednoczy partyzanckich oddziaw i "sabotowao interakcj z dowdztwem Armii czerwonej".

"Ponadto dokumenty wskazuj, e jednostki Armii Krajowej zlikwidoway pozostaych w miecie Ukraicw i ydw, a sowieckich oficerw uciekajcych z niewoli niemieckiej si przetrzymywano jako zakadnikw" - czytamy.

MSZ Rosji pisze take o "dziaalnoci terrorystycznej jednostek Armii Krajowej na tyach Armii Czerwonej w Polsce, na Biaorusi i Litwie w latach 19441945", ktrej take maj dowodzi odtajnione dokumenty, ktre wedug MSZ maj warto historyczn.

Wedug opublikowanych raportw, ktre opracowane zostay przez suby polityczne uczestniczcych w "bitwach o Polsk" - jak pisze MSZ, dowdztwo AK jeszcze przed rozpoczciem bitwy o Warszaw na terenach ju zajtych przez Armi Czerwon prowadzio sabotaowe dziaania majce na celu dezorganizacj tworzcych si samorzdw i przejcie wadzy.

"A w maju 1945 roku komrki Armii Krajowej rozpoczy prowadzenie akcji terrorystycznych przeciwko Armii Czerwonej i miejscowej ludnoci" - czytamy.

Jak podkrela MSZ Rosji na swoim facebookowym profilu, publikacja odtajnionych dokumentw ze zbiorw Centralnego Archiwum rosyjskiego MON jest "kontynuacj dziaa departamentu wojskowego majcego na celu ochron i ochron prawdy historycznej, przeciwdziaanie faszowaniu historii i prbom rewizji wynikw wielkiej wojny ojczynianej i II wojny wiatowej".

Odtajnione przez MON dokumenty i ich opis znajduj si na stronie warsaw75.mil.ru

Football news:

Jose Mourinho: what happened to Dyer is not normal, he was dehydrated. If the League management doesn't care about the players, I don't
Jose went berserk twice during the match with Chelsea: ran over Lampard and ran to look for Dyer - he rushed to the toilet right during the game
Lampard on relegation from the League Cup: we Need to keep a positive attitude. Everything will come if Chelsea score second, leading the score
Call of nature, what can you do? Dyer explained why he ran to the dressing room during the match with Chelsea
Mourinho and Lampard shook hands before the penalty shootout. In the first half, they had a fight
Dest arrived in Spain to complete a transfer to Barca
Lionel Messi: I Am responsible for my mistakes. I wanted Barcelona to become stronger