logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Rosja odtajnia dokumenty: Polska oskarżona o mordowanie Żydów

warsaw75.mil.ru

Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowao dzi odtajnione dokumenty dotyczce Powstania Warszawskiego i wyzwolenia Warszawy. Maj dowodzi, e podczas powstania warszawskiego Armia Krajowa miaa mordowa pozostajcych w miecie ydw i Ukraicw. To kontynuacja dziaa "majcych na celu ochron i ochron prawdy historycznej".

Wedug komunikatu zbir otwieraj dokumenty z czasu powstania warszawskiego z wrzenia 1944 r.

"wiadectwa uczestnikw tych wydarze historycznych wyranie pokazuj, e powstanie byo nie tylko le przygotowane, ale take przeprowadzone w celach politycznych, ktre nie uwzgldniay oczekiwa i nadziei wikszoci ludnoci polskiej" - czytamy na profilu rosyjskiego MSZ

"Jego organizatorzy, przedstawiciele Armii Krajowej, nadzorowanej przez polski rzd emigracyjny z Londynu, nie wzili rwnie pod uwag sytuacji na froncie radziecko-niemieckim i ograniczonych moliwoci jednostek Armii Czerwonej, ktre zbliay si do miasta" - czytamy.

Rosjanie podkrelaj, e mimo wspomnianych ogranicze Armia czerwona podja "wszelkie moliwe prby" wsparcia powstania, poprzez dostarczanie powstacom broni, ywnoci, paliwa, informacji wywiadowczych i wspomaganych ostrzaw artyleryjskich.

W opisie dokumentw zamieszczonym na Facebooku MSZ Rosji zauwaa, e ju po upadku powstania na jaw wyszy okolicznoci, ktre wiadcz o "moliwych umylnych bdach" jego organizatorw, ktrzy m.in. celowo nie prowadzili dziaa ofensywnych, nie starao si zjednoczy partyzanckich oddziaw i "sabotowao interakcj z dowdztwem Armii czerwonej".

"Ponadto dokumenty wskazuj, e jednostki Armii Krajowej zlikwidoway pozostaych w miecie Ukraicw i ydw, a sowieckich oficerw uciekajcych z niewoli niemieckiej si przetrzymywano jako zakadnikw" - czytamy.

MSZ Rosji pisze take o "dziaalnoci terrorystycznej jednostek Armii Krajowej na tyach Armii Czerwonej w Polsce, na Biaorusi i Litwie w latach 19441945", ktrej take maj dowodzi odtajnione dokumenty, ktre wedug MSZ maj warto historyczn.

Wedug opublikowanych raportw, ktre opracowane zostay przez suby polityczne uczestniczcych w "bitwach o Polsk" - jak pisze MSZ, dowdztwo AK jeszcze przed rozpoczciem bitwy o Warszaw na terenach ju zajtych przez Armi Czerwon prowadzio sabotaowe dziaania majce na celu dezorganizacj tworzcych si samorzdw i przejcie wadzy.

"A w maju 1945 roku komrki Armii Krajowej rozpoczy prowadzenie akcji terrorystycznych przeciwko Armii Czerwonej i miejscowej ludnoci" - czytamy.

Jak podkrela MSZ Rosji na swoim facebookowym profilu, publikacja odtajnionych dokumentw ze zbiorw Centralnego Archiwum rosyjskiego MON jest "kontynuacj dziaa departamentu wojskowego majcego na celu ochron i ochron prawdy historycznej, przeciwdziaanie faszowaniu historii i prbom rewizji wynikw wielkiej wojny ojczynianej i II wojny wiatowej".

Odtajnione przez MON dokumenty i ich opis znajduj si na stronie warsaw75.mil.ru

Themes
ICO