Poland

Puchar Świata w biatlonie. Szwedzka maszyna

Hanna Oeberg pobieg³a, jakby mia³a ¿elazne p³uca i odciêty uk³ad nerwowy. Szwedka pierwszy raz w karierze wygra³a sprint i czemu umocni³a siê na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Œwiata.

25-latka tydzieñ temu w Kontiolahti by³a najlepsza w biegu poœcigowym. Teraz Oeberg potwierdzi³a znakomit¹ formê. Wszystkie Szwedki startuj¹ tej zimy doskonale, w czo³ówce klasyfikacji generalnej po pierwszym pucharowym weekendzie by³y te¿ Johanna Skottheim, Mona Brorsson i Linn Persson. Teraz trzecia do mety dobieg³a m³odsza siostra zwyciê¿czyni, Elvira Oeberg.

Pierwsze w tym sezonie podium dla reprezentacji Francji wywalczy³a doœwiadczona Anais Chevalier-Bouchet. Postêpy robi¹ Polki, choæ do wysokiej dyspozycji podopiecznym Michaela Greisa jeszcze daleko. Kamila ¯uk i Monika-Hojnisz Starêga mia³y na strzelnicy po jednym pudle, ale pobieg³y przeciêtnie - pierwsza mia³a 29., a druga 55. czas wœród 103 zawodniczek.

Pi¹tek bêdzie dla biatlonistek dniem przerwy. Nastêpnie - w sobotê o 15:15 - czeka ich pierwsza w tym sezonie sztafeta. Niedziela to bieg poœcigowy o 15:15 z udzia³em dwóch Polek. Rok temu Hojnisz-Starêga by³a w tej specjalnoœci w Kontiolahti pi¹ta.

Wyniki: 1. H. Oeberg (Szwecja) 21:11.05 (0+0), 2. A. Chevalier-Bouchet (Francja) +9.6 (0+0), 3. E. Oeberg (Szwecja) +27.9 (0+1)… 24. K. ¯uk +1:30.0 (1+0), 35. M. Hojnisz-Starêga +1:48.3 (1+0), 90. J. Jakie³a 3:59.2 (2+3), 91. K. Zbylut 4:01.4 (1+4)

Football news:

Wayne Rooney: It's time to lead the younger generation. I had a great career
Lineker on Rooney: One of our greatest players. England would have won Euro 2004 had he not been injured
Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi