Poland

Przetargi mieszkaniowe – jak tanio kupić nieruchomość?

Czym jest przetarg mieszkaniowy i kto moe wzi w nim udzia?

Przetarg mieszkaniowy to forma sprzeday nieruchomoci. Organizacj przetargw mieszkaniowych zajmuj si rne podmioty, np. spki Skarbu Pastwa, urzdy miast i gmin czy spdzielnie mieszkaniowe. Powodw, dla ktrych mieszkania s oferowane w ramach przetargw, jest wiele. Przykadowo lokal mieszkalny moe powrci do zasobw spdzielni mieszkaniowej po mierci dotychczasowego najemcy. Z kolei spki Skarbu Pastwa mog szuka kupca na oprnione nieruchomoci.

W przetargach wystawiane na sprzeda s mieszkania w rnym stanie technicznym. Atrakcyjna, nisza ni rynkowa cena wywoawcza nie zawsze oznacza, e lokal jest zdewastowany czasem wystarczy go tylko odwiey.

Czy kady moe wzi udzia w przetargu mieszkaniowym? Nie zawsze zaley to od rodzaju przetargu. Pod tym wzgldem przetargi dziel si na:

Dodatkowo w ogoszeniu o przetargu moe znajdowa si informacja o tym, e nie mog do niego przystpi pracownicy jednostki go organizujcej.

Czy opaca si wzi udzia w przetargu mieszkaniowym?

Przystpujc do przetargu, nie mona by pewnym wygranej (zakupu mieszkania). Czy ta metoda zakupu nieruchomoci jest zatem opacalna? Udzia w przetargach mieszkaniowych ma co najmniej kilka zalet:

Przetargami mieszkaniowymi powinny zainteresowa si rwnie osoby poszukujce nieruchomoci w centrum miasta. W wikszych miastach deweloperzy ju dawno wykupili najatrakcyjniejsze grunty. Przetarg mieszkaniowy moe by wic jedyn szans na zakup lokalu w podanej i prestiowej lokalizacji.

Mimo e przetarg mieszkaniowy wymaga nieco wikszego zaangaowania ni zakup mieszkania od dewelopera czy osoby prywatnej, korzyci zwaszcza finansowe mog by due. To jeden z gwnych powodw, dla ktrych nie warto z gry przekrela tego sposobu zakupu nieruchomoci.

Gdzie szuka informacji o przetargach mieszkaniowych?

Poniewa przetargi mieszkaniowe organizowane s przez rne podmioty, naturalnym pytaniem jest, gdzie szuka ogosze. Jeszcze do niedawna osoby zainteresowane zakupem taniego mieszkania musiay wykaza si umiejtnoci zdobywania informacji. Ogoszenia o przetargach mona znale:

Z uwagi na rozproszenie informacji, w dotarciu do ogosze o przetargach mieszkaniowych problem miay przede wszystkim osoby zainteresowane zakupem nieruchomoci poza miejscem zamieszkania. Dzi odnalezienie informacji o przetargach mieszkaniowych jest znacznie atwiejsze, a to z uwagi na powstanie serwisuListaprzetargow.pl.

Wspomniana strona pozwala szybko zorientowa si w ofertach nieruchomoci wystawionych na sprzeda w ramach przetargu. Dziki intuicyjnej w obsudze wyszukiwarce (wystarczy wpisa nazw miasta i okreli rodzaj nieruchomoci), mona szybko zdoby informacje o przetargach, ktre odbd si w najbliszym czasie. Oprcz przetargw na stronie Listaprzetargow.pl mona znale rwnie informacje na temat odbywajcych si licytacji komorniczych oraz nieruchomoci sprzedawanych przez syndykw.

Na co zwrci uwag, czytajc ogoszenie o przetargu?

Przetarg mieszkaniowy poprzedza ogoszenie w ten sposb informacja o nim jest podawana do publicznej wiadomoci. To wanie z ogoszenia mona pozna m.in.:

Istotny jest te rodzaj przetargu organizowane s przetargi zarwno ustne, jak i pisemne. Dla przetargw mieszkaniowych popularniejsze s przetargi ustne. Mieszkanie nabywa osoba, ktra zadeklarowaa najwysz cen. Przetargi pisemne charakterystyczne s dla nieruchomoci uytkowych. W ich przypadku dla organizatora istotniejszy moe by sposb zagospodarowania nieruchomoci ni uzyskana z jej sprzeday kwota.

Wygrana w przetargu jak dalej postpowa?

Transakcje, ktrych przedmiotem jest nieruchomo, musz zosta sfinalizowane w formie aktu notarialnego. Po wygranym przetargu organizator informuje o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego umowy sprzeday. Termin ten jest wyznaczany najpniej w cigu 21 dni po rozstrzygniciu przetargu. To szczeglnie istotna informacja dla osb, ktre chc sfinansowa zakup nieruchomoci z kredytu bankowego.

Osoby, ktre wygray przetarg mieszkaniowy, pamita musz o dwch kwestiach. Pierwsza dotyczy koniecznoci wpacenia pozostaej czci ceny jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego. Druga odnosi si do ewentualnej zmiany terminu dokonania tej czynnoci dat naley ustali z organizatorem przetargu i najlepiej pisemnie potwierdzi ustalenia. W przeciwnym razie niestawiennictwo w kancelarii notarialnej moe wiza si z utrat wadium i zorganizowaniem kolejnego przetargu.

Po podpisaniu aktu notarialnego zwycizca przetargu staje si penoprawnym wacicielem nieruchomoci. Oznacza to, e nabywca moe w dowolny sposb rozporzdza lokalem, w tym rwnie wynaj go czy sprzeda.

Materia Promocyjny

Football news:

Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy
Stefano Pioli: Milan is not an ordinary team. He plays with less dedication after the Derby
Barca players - report on salary cuts: We are not going to put up with the violation of our rights by the club
Milan are 21 games unbeaten in all competitions. Next game - with Roma
A year ago, a forest was planted at the rival CSKA stadium. The author paid attention to the felling of trees
Conceisau about the refereeing of the game with Manchester City: I Apologize to the Portuguese referees after what I saw here