Poland

Przedsiębiorcy dostali do ręki nowe narzędzie prawne

Przepisy umoliwiaj ju zawarcie ugody pomidzy przedsibiorc a Urzdem Ochrony Konkurencji i Konsumentw na etapie postpowania sdowego. To alternatywa dla wieloletniego i kosztownego procesu.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, e byy dotychczas wtpliwoci, czy moliwe byo zawarcie ugody midzy prezesem UOKIK i przedsibiorc w wietle art. 10 k.p.c. Teraz tych wtpliwoci ma nie by, przynajmniej co do samej moliwoci zawarcia ugody, bo sama tre przepisw nie jest wolna od niejasnoci komentuje Mikoaj Piaskowski, radca prawny z Baker McKenzie.

Czy nowe przepisy sprawdz si w praktyce?

Organ ochrony konkurencji zazwyczaj jest bardzo mocno przywizany do stanowiska przyjtego w danej sprawie w toku czsto dugotrwaego postpowania administracyjnego podkrela Teresa Kaczyska-Kochaniec, prawnik z Allen & Overy. Dodaje, e nowe przepisy dotyczce ugody s oglne i nieprecyzyjne. Niemniej jednak moliwo zawarcia ugody przed sdem to dodatkowo szansa dla przedsibiorcy do przekonania prezesa UOKiK do swojej argumentacji mwi ekspertka.

W podobnym tonie wypowiada si Mateusz Rodzynkiewicz, wsplnik z kancelarii Ole & Rodzynkiewicz.

Korzystanie z sdowego trybu postpowania ugodowego jest trafnym rozwizaniem. Niezalenie od tego, czy sprawa ma charakter cywilny, administracyjny czy karny mwi. Dodaje, e dziki moliwoci zakoczenia konfliktu prawnego ugod zatwierdzan przez niezawisy sd z jednej strony uczestnik postpowania staje si dysponentem sprawy, ktra go dotyczy, a z drugiej ogranicza si czas i koszty postpowania. Rodzynkiewicz podkrela, e nadzr sdowy nad treci zawartej ugody gwarantuje zgodno takiego zakoczenia sporu z podstawowymi zasadami porzdku prawnego. Szczeglnie w takich obszarach, gdzie mamy do czynienia ze strukturaln nierwnowag stron, czyli gdy podmiot prywatny pozostaje w konflikcie prawnym z agend pastwa, wprowadzenie sdowego trybu ugodowego jest ze wszech miar wskazane dodaje.

Jak przepisy ocenia UOKiK?

To nowe narzdzie. Na jego ocen jest jeszcze za wczenie, mamy dopiero jeden wiosek o skorzystanie z tej procedury. Na pewno jednak mamy nadziej, e bdzie to jedna z tych moliwoci, ktra pozwoli zakoczy wieloletnie spory sdowe znacznie wczeniej komentuje prezes UOKiK Marek Niechcia.

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally