logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Poland

Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku

statystyki
Nie jest przeszkodą w wystąpieniu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku brak wiedzy czytelnika o tym, kto jest spadkobiercą zmarłego dłużnika. Sąd bada mianowicie z urzędu (czyli z własnej inicjatywy), kto jest spadkobiercą.

Nie jest przeszkodą w wystąpieniu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku brak wiedzy czytelnika o tym, kto jest spadkobiercą zmarłego dłużnika. Sąd bada mianowicie z urzędu (czyli z własnej inicjatywy), kto jest spadkobiercą.źródło: ShutterStock

Prowadzę niewielką firmę. Niedawno umarł pewien przedsiębiorca, który zalegał mi z płatnością faktury za dostarczone produkty. Czy jako wierzyciel mogę złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po nim? Chcę otrzymać należne mi pieniądze. Nie wiem, kto jest jego spadkobiercą. Zanim dłużnik umarł, zdążył się uprawomocnić nakaz zapłaty.

Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Tak wynika z art. 1025 par. 1 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.). Owo stwierdzenie nie może jednak nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od chwili otwarcia spadku (czyli od dnia śmierci spadkodawcy), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku (art. 924 i 1026 k.c.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 17 listopada 2010 r. (sygn. akt. II SA/Gl 644/10) stwierdził: „Skoro wierzyciel spadkodawcy może złożyć zgodnie z treścią art. 1025 par. 1 k.c. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a podstawą tego stwierdzenia w przypadku dziedziczenia ustawowego jest wykazanie m.in. stopnia pokrewieństwa, to ma on interes prawny w rozumieniu art. 83 ust. 2 ustawy z 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego w żądaniu wydania mu odpisu aktu urodzenia spadkobiercy dłużnika.

Odpis ten będzie stanowił dowód stopnia pokrewieństwa, w oparciu o który może dojść do stwierdzenia nabycia spadku, a w konsekwencji do wykazania przejścia zobowiązań zmarłego dłużnika na rzecz jego spadkobierców”. Z przytoczonego orzeczenia WSA jednoznacznie zatem wynika, że czytelnik – jako wierzyciel zmarłego przedsiębiorcy – może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po nim. Ma on w tym bowiem interes prawny.


Pozostało jeszcze 74% treści

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
Themes
ICO