Poland

Projekt prawa holdingowego gotowy

Po kilku latach przymiarek jest wreszcie projekt prawa, ktre ma wzmocni zarzdzanie grupami spek.

Dlatego kluczow cz noweli nazwano prawem grupy spek.

Projekt przygotowaa w trzy miesice Komisja ds. Reformy Nadzoru Wacicielskiego przy Ministerstwie Aktyww Pastwowych, zoona z wybitnych specjalistw pod przewodnictwem prof. Andrzeja Szumaskiego, z Uniwersytetu Warszawskiego, wsptwrcy KSH.

Przewiduje si teraz kilkumiesiczne konsultacje i do szybkie wejcie noweli w ycie.

Grupy spek

Potrzeba tej regulacji prawnej nie wynika tym razem z koniecznoci dostosowania prawa spek handlowych do prawa europejskiego, gdy prace nad Dziewit Dyrektyw UE o prawie koncernowym zarzucono, ale wynika z postulatw polskich przedsibiorcw dziaajcych w stosunkach dominacji i zalenoci.

Ale grupa spek czy to faktyczna czy umowna, a obydwa typy wystpuj naturalnie w Polsce, to wicej ni tylko relacja dominacji i zalenoci midzy spkami tworzcymi grup, gdy w grupie spki kieruj si wspln strategi gospodarcz, ktra umoliwia spce dominujcej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spk albo spkami zalenymi. Proponowana nowela jest nakierowana na uregulowanie holdingw faktycznych a nie umownych (ale bdzie ona pomocna dla tych drugich), i skupia si na prawie spek - jest nowel Kodeksu Spek Handlowych, bez np. trudnych kwestii podatkowych.

Nowe narzdzia

Nowe przepisy podzielono na dwie grupy: pierwsza ma uatwia sprawne zarzdzanie grup spek przez spk dominujc, w zwizku z realizacj wsplnej strategii gospodarczej, a druga zapewni ochron interesu grupy, ale take wierzycieli, zwaszcza spki zalenej.

- Chodzi przede wszystkim o okrelenie odpowiedzialnoci zarzdu spki zalenej za szkod jej wyrzdzon wskutek stosowania wicych go polece spki dominujcej, ale te usprawnienie dziaalnoci grupy spek - wskazuje prof. Szumaski.

A oto narzdzia jakie dostanie spka dominujca: po pierwsze prawo dostpu do informacji o spkach zalenych, po drugie rada nadzorcza spki dominujcej bdzie moga sprawowa stay nadzr nad spkami zalenymi nalecymi do grupy spek, ale tylko w zakresie realizacji interesu grupy spek; po trzecie prawo do przymusowego wykupu udziaw albo akcji nalecych do wsplnikw (akcjonariuszy) mniejszociowych spki zalenej.

Z kolei wsplnikw (akcjonariuszy) mniejszociowych spki zalenej ma chroni: obowizek spki zalenej sporzdzenia sprawozdania o jej powizaniach ze spk dominujc za ostatni rok obrotowy, gdzie winny by wskazanie wice polecenia wydawane tej spce przez spk dominujc (to jest kluczowe narzdzie zarzdzania spk), po drugie prawo do dania wyznaczenia przez sd rejestrowy podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych i dziaalnoci grupy spek i wreszcie prawo do przymusowego odkupu udziaw albo akcji nalecych do wsplnikw (akcjonariuszy) mniejszociowych spki zalenej.

Wedug projektu, ustawa ma wej w ycie po upywie trzech miesicy od ogoszenia.

Football news:

Jurgen Klopp: Salah has crazy statistics
Collina called on the judges to review the replays of disputed moments themselves
Pavel Nedved: real and city are contenders to win the Champions League, but Juve first have to pass Lyon
Manchester City will not be excluded from the Champions League. CAS will grant the club's appeal (Ian Cheeseman)
The new Bundesliga season starts on September 18
Thomas Tuchel: Atalanta is pressing and scoring a lot. PSG must play carefully
Barcelona have agreed with Lautaro, but the transfer depends on the sale of Coutinho