Poland

Praca zdalna bez problemów

AdobeStock

Strony powinny uzgodni kwestie dotyczce bezpieczestwa wykonywania pracy w domu. Problem z kontrol czasu pracy mona natomiast rozwiza stosujc system zadaniowy.

Miejsce pracy to jeden zelementw umowy o prac. Jednak jak wskaza Sd Najwyszy w uzasadnieniu wyroku z 30 maja 2017 r. (I PK 171/16) pojcie to w kodeksie pracy nie zostao zdefiniowane. Naley je odrni od miejsca wypeniania obowizkw przez pracownika, ktrym jest kade miejsce wskazane przez pracodawc w granicach jego uprawnie kierowniczych. To miejsce moe by okrelane w sposb zmienny, a pracodawca moe zezwoli, aby pracownik wykonywa prac rwnie w miejscu swojego zamieszkania.

Czytaj take: Home office: jak ustali zasady wykonywania pracy zdalnej

wiadczenie pracy poza zakadem pracy moe przybiera rne formy. Praca zdalna moe si odbywa napodstawie przepisw kodeksu pracy dotyczcych telepracy, ktra zostaa uregulowana w art. 675 6717, lub wsposb mniej sformalizowany, okrelany potocznie jako praca w domu (ang. home office) czy praca zdalna. Ta druga forma, ktra cieszy si rosnc popularnoci wrd pracownikw i...