Poland

Powojenna sztuka zdominowała wyobraźnię Polaków

MP Inwestycje

Na aukcjach sprzedano wicej obrazw Edwarda Dwurnika ni Jerzego Kossaka

Desa Unicum/Marcin Koniak

Na aukcjach w ubiegym roku krlowaa sztuka powojenna, ktra zdominowaa gusta Polakw.

Znamy ju oficjalne wyniki krajowego rynku sztuki w 2019 roku. Opracowa je portal Artinfo.pl (www.artinfo.pl). Obroty na aukcjach wyniosy 294,4 mln z. To oznacza wzrost o 17 proc. w stosunku do 2018 roku. Zorganizowano 337 aukcji, czyli o 35 aukcji wicej ni w 2018 roku.

O wzrocie wiadcz inne parametry. Ciekawy jest zwaszcza ranking TOP 1000. Obejmuje on tysic dzie najdroej sprzedanych od 1989 roku. W 2019 roku w rankingu zmienio si a 205 pozycji, ktre osigny rekordowe ceny.

Liderem jest Desa Unicum, ktra miaa obroty 152 mln z (w 2018 roku 115,5 mln. z). Oznacza to wzrost o 31,6 proc. Moim zdaniem wane jest to, e wzrost obrotw odnotowa nie tylko lider. Generalnie firmy odnotoway zwyki. Rynek rozwija si w miar rwnomiernie, cho w rnej skali.

Rekordowy wzrost obrotw zanotowaa np. Agra-Art (27,7 proc.). Krakowska Desa, ktra w rankingu obrotw zajmuje dziesite miejsce, jak przed rokiem, miaa obroty ok. 2,2 mln z, odnotowaa wzrost o 32 proc. Potencja gospodarczy domw aukcyjnych jest mocno zrnicowany. Fakt ten ma znaczenie dla oceny kondycji rynku i trafnego prognozowania jego rozwoju.

Portal Artinfo.pl w pierwszym kwartale opublikuje dwa pene raporty. Pierwszy podsumuje trzydziestolecie wolnego rynku sztuki w Polsce. Drugi dotyczy bdzie 2019 roku. Lektura pozwoli dostrzec istotne zmiany jakociowe.

Na przykad w 2019 roku na aukcjach wylicytowano wicej obrazw Edwarda Dwurnika (115) ni Jerzego Kossaka (58). Ju w poprzednich latach Dwurnik przecign Wojciecha Kossaka. W 2019 roku w rankingu TOP 1000 znajdziemy 79 obrazw Jacka Malczewskiego i 73 Wojciecha Fangora. Powojenna sztuka zdominowaa wyobrani Polakw. Warto czeka na publikacj penych raportw!

Dotychczas portal Artinfo.pl opublikowa dwa raporty, za 2017 i 2018 rok. To kilkaset stron, setki fotografii, dziesitki analiz. Raporty popularyzoway rynek, sprzedawane byy w empikach.

Aukcja przez pi dni

Pierwsza wielka aukcja w tym roku odbdzie si w brany numizmatycznej. 8 lutego rozpocznie si piciodniowa aukcja Gabinetu Numizmatycznego Damian Marciniak (www.gndm.pl).

W ofercie jest ok. 4,2 tys. numizmatw, ktrych warto zaley tylko od ich wartoci symbolicznej, nie za od aktualnych notowa kruszcu.

W ofercie wyrniaj si dwie kolekcje. Jedna to kilkaset polskich monet redniowiecznych, w tym wiele unikatowych. Drugi zbir to banknoty emitowane prywatnie w XIX stuleciu. Zbir ten tworzony by przez p wieku. Zabytki z tych zbiorw zainteresuj muzea oraz prywatnych koneserw.

Od 2 tys. z licytowany bdzie polski banknot emitowany w czasie okupacji niemieckiej. Banknot ma swoj histori. 9 maja 1945 roku podpisa si na nim owkiem gen. Tadeusz Br-Komorowski. Banknot o nominale 1 z z czasw insurekcji kociuszkowskiej ma cen wywoawcz 40 tys. z. Wzbudzi wyjtkowe zainteresowanie, poniewa zosta wydrukowany z bdem.

Medale wyrniaj si urod, kunsztem wykonania. Zawieraj dziesitki, moe nawet setki szczegw. S wyranie tasze ni monety z tego samego okresu, tej samej rzadkoci. Od 25 tys. z licytowany bdzie medal z 1754 roku z panoram Gdaska.

Od 25 tys. z licytowany bdzie medal z 1754 roku. Fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak

Kolekcjonerw zainteresuje obiegowa moneta z 1958 roku z wizerunkiem rybaka. Jest w idealnym stanie. Przede wszystkim jednak ma doskonay rodowd. Pochodzi ze zbioru Tadeusza Kakowskiego, autora legendarnej monografii Tysic lat monety polskiej.

Damian Marciniak zacz organizowa aukcje stacjonarne w 2017 roku. Wszed na rynek pomidzy silne firmy o ugruntowanej pozycji. Rynek okaza si na tyle elastyczny, e nowa firma zaja wane miejsce w brany. To kolejny dowd wielkiego potencjau rynku historycznych numizmatw. Jest to rynek masowy.

Marciniak jako pierwszy wprowadzi wielodniowe aukcje. Przed aukcjami organizuje wykady, zawsze tumnie odwiedzane. Mona odnie wraenie, e na rynku numizmatw najlepiej dba o masow edukacj, skutecznie pozyskuje nowych klientw.

Filmy edukacyjne

Edukacji su m.in. filmy stale emitowane na YouTubie. Dotycz odkry wyjtkowych zabytkw, sposobw oceniania ich stanu zachowania. Filmy podpowiadaj laikom wstpn wycen itp. Filmy maj wysok ogldalno. Dlatego, bo zawieraj atrakcyjny komentarz sowny zrozumiay dla laikw.

Ronie zainteresowanie numizmatami z czasw PRL. Kolekcjonerzy ostro licytuj unikatowe obiekty. Nowi klienci spoza brany kupuj te numizmaty przez sentyment, dla siebie lub na prezent. Przypadkiem syszaem w antykwariacie, jak klient uzasadnia zakup monet, e to s pienidze jego dziecistwa.

Niedawno na YouTubie wyemitowano film o wspomnianej monecie z rybakiem. Po tygodniu ok. 132 tys. osb obejrzao film. Zwykle ogldalno w tym czasie wynosi ok. 2030 tys. osb. Marciniak wprowadzi na aukcje zabytkowe papiery wartociowe. Tym razem w ofercie jest 456 dokumentw. Zainteresowanie wzbudz muzealnej wartoci papiery z XIX wieku Fabryki Mebli Gitych Wojciechw. Papiery s w zym stanie zachowania. Wystawiono je, bo s rzadkie. Mog nigdy nie pojawi si na rynku.

Podroeje sztuka uytkowa z czasw PRL

Czy wzrosn ceny sztuki uytkowej z czasw PRL? Wzronie na pewno zainteresowanie dorobkiem wielkiego projektanta Wadysawa Winczego (19051992). Muzeum Architektury we Wrocawiu zorganizowao monograficzn wystaw dorobku artysty, ktrego projekty niemiao licytowane s na rynku (www.ma.wroc.pl). Wystawa potrwa do 1 marca. Wydano bogaty katalog.

W Muzeum Architektury we Wrocawiu budzi zachwyt wystawa dorobku Wadysawa Winczego. Fot. Muzeum Architektury Wrocaw

Wincze zaprojektowa meble, ktre w powszechnej wiadomoci s symbolem sztuki uytkowej Polski Ludowej. To np. zydelek Sarenka, zaprojektowany wraz z Olgierdem Szlekysem. Sarenka w 2018 roku na aukcji Desy Unicum osigna cen 2,8 tys. z.

Wincze projektowa rne elementy wystroju, np. tkaniny, yrandole, okucia mebli, klamki we wntrzach. Projektowa wystrj sklepw, kawiar, klubw, urzdw. W katalogu s zdjcia publicznych i prywatnych wntrz. Cz wntrz si nie zachowaa. Fotografie w katalogu pozwol rozpozna przedmioty, ktre dzi anonimowo kr po rynku lub nadal s uytkowane.