Poland

Papierosy mentolowe znikają ze sklepów przed terminem

W sklepach i w kioskach zaczyna brakowa papierosw mentolowych, cho zakaz ich sprzeday wejdzie w ycie dopiero za kilka miesicy. Palacze robi zapasy.

Nie ma syszymy w kilku sklepach i kioskach w Warszawie, gdy pytamy o papierosy mentolowe. Kiedy bd? Nie wiemy rozkadaj rce sprzedawcy. Mamy sygnay, e podobnie sytuacja wyglda w wielu innych miejscach w kraju. Klienci robi zapasy tumacz ekspedienci.

Zamieszanie ma zwizek ze zbliajcym si wycofaniem ze sprzeday papierosw mentolowych i smakowych. Zakaz ich sprzeday w caej Unii Europejskiej wejdzie w ycie 20 maja 2020 r. Stanie si tak za spraw unijnej dyrektywy tytoniowej z 2014 r. Zdaniem jej twrcw wycofanie ze sprzeday papierosw smakowych to wyraz troski o zdrowie palaczy. Takie papierosy maj uatwia wejcie w nag, sprawia, e palenie jest przyjemniejsze, a nawet mniej szkodliwe. Twrcy dyrektywy maj nadziej, e wycofanie z rynku papierosw smakowych sprawi, i cz palaczy porzuci palenie.

Wielu ekspertw i przedstawicieli rynku tytoniowego w to jednak powtpiewa. Obawiaj si, e zakaz bdzie sprzyja rozwojowi szarej strefy, e wzronie nielegalna produkcja w kraju i przemyt ze wschodu, gdzie papierosy smakowe nadal bd produkowane. A polscy palacze s jednymi z najwikszych mionikw papierosw mentolowych. To dlatego takie papierosy znikaj z naszych sklepw i kioskw na dugo przed wprowadzeniem zakazu ich sprzeday.

Zakaz najpewniej uderzy te w eksport polskiej brany tytoniowej. Polska jest jednym z najwikszych producentw tytoniu w Europie. Przodujemy take w produkcji papierosw mentolowych. Tu na eksport trafia 70 proc. produkcji krajowej.

Cz producentw wie jednak nadziej z nowatorskimi urzdzeniami do podgrzewania tytoniu. A to dlatego, e zakaz sprzeday tradycyjnych papierosw smakowych nie obejmie stosowanych w takich urzdzeniach smakowych wkadw tytoniowych.

Bliskie wycofanie ze sprzeday tradycyjnych papierosw mentolowych i smakowych to niejedyna za wiadomo dla palaczy. Z pocztkiem roku wesza w ycie 10-proc. podwyka akcyzy na wyroby tytoniowe. Ministerstwo Finansw policzyo, e przeoy si ona na podwyk ceny paczki papierosw rednio o ok. 1 z, a paczki tytoniu do palenia o niemal 1,7 z.