Poland

Orlen tworzy megaspółkę. Po Lotosie czas na kolejną firmę

Surowce i Chemia

Rafineria w Gdasku naley do jednej z najnowoczeniejszych w Europie, przerabia 10 mln ton ropy rocznie. Jednym z warunkw przejcia Lotosu przez Orlen jest sprzeda 30 proc. udziaw w rafinerii

shutterstock

Po zakupie Energi czas na dalsze akwizycje paliwowej spki najpierw Lotos, potem PGNiG. W ten sposb spenia si marzenie prezesa Daniela Obajtka o budowie potnego polskiego czempiona.

Nie miny nawet trzy miesice od finalizacji przejcia przez PKN Orlen gdaskiego koncernu energetycznego Energa, a paliwowy koncern ju szykuje si do kolejnych akwizycji. Komisja Europejska wanie wydaa zgod na przejcie przez Orlen Lotosu, cho postawia sporo warunkw. W kolejce do poknicia czeka gazowniczy gigant PGNiG. Tak spenia si marzenie prezesa Orlenu Daniela Obajtka o budowie potnego polskiego czempiona.

Obawy Komisji

Do najwaniejszych warunkw, jakie postawia Komisja Europejska na drodze do wielkiej paliwowej fuzji, jest sprzeda przez Orlen po przejciu Lotosu 30 proc. udziaw w gdaskiej rafinerii i 80 proc. stacji paliw Lotosu. Micha Kozak, analityk DM Trigon, zaznacza, e te rodki zaradcze nie s bardzo negatywne dla Orlenu, cho jest tu jeszcze sporo niewiadomych.

W praktyce dojdzie do zmiany modelu biznesowego rafinerii w Gdasku, na bazie ktrej powstanie spka joint venture. Orlen bdzie jej operatorem, co ma zagwarantowa bezpieczestwo paliwowe Polski. Na pocztku procesu Komisja nalegaa wrcz na sprzeda caej rafinerii. Ostatecznie jednak przystaa na sprzeda jej czci. Finalnie dla zewntrznego partnera trafi 30 proc. udziaw.

Dostp do paliw po konkurencyjnych cenach jest rwnie wany dla przedsibiorstw, jak i konsumentw. Moemy zatwierdzi dzisiaj proponowane przejcie Lotosu przez PKN Orlen, gdy wyczerpujca lista zobowiza zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, e odpowiednie polskie rynki pozostan otwarte i konkurencyjne oraz e poczenie nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktw powizanych dla przedsibiorstw i konsumentw w Polsce i Czechach powiedziaa wiceprzewodniczca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za polityk konkurencji.

W wyniku postpowania wyjaniajcego Komisja wyrazia obawy, e transakcja w formie pierwotnie zgoszonej zaszkodziaby konkurencji, w szczeglnoci na nastpujcych rynkach: hurtowej sprzeday paliw silnikowych w Polsce, dostaw detalicznych paliw silnikowych w Polsce, dostaw paliwa do silnikw odrzutowych w Polsce i Czechach, dostaw produktw powizanych, takich jak rne rodzaje bitumu w Polsce.

Wymagane przez Komisj we wtorkowej decyzji zbycie dziaalnoci w poczeniu z innymi zobowizaniami ma natomiast umoliwi skuteczn konkurencj w przyszoci. Zwaszcza jeli chodzi o hurtowy rynek benzyny i oleju napdowego, PKN Orlen bdzie mg importowa znaczne ich iloci dziki wikszemu dostpowi do infrastruktury. Dziki poczeniu zdolnoci w zakresie rafinacji i importu nabywca bdzie wywiera presj konkurencyjn podobn do tej, jak wywiera Lotos przed transakcj.

Nie mona sta w miejscu

Wadze Orlenu przekonuj natomiast, e w Polsce nie ma miejsca na dwa koncerny paliwowe. Nie moemy si dublowa w inwestycjach, badaniach. Nie moemy by rozgrywani nawet przy zakupie ropy. Gdybymy nie podjli si tego procesu fuzji, to w perspektywie 2025 lat tacy giganci jak BP czy Shell by nas poknli, bo stalibymy w miejscu zapewni Obajtek.

W swojej strategii Orlen mocno stawia te na gaz, std wizja przejcia take PGNiG.

W wyniku integracji aktyww Orlenu, Energi, Lotosu i PGNiG czne roczne przychody nowego koncernu wyniosyby ok. 200 mld z. Zysk EBITDA (wynik operacyjny powikszony o amortyzacj) kluczowych segmentw osignby ok. 20 mld z rocznie. Za zysk operacyjny poczonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadaby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie surowcw stanowioby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowayby sprzeda detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja. Wytwarzanie energii odpowiadaoby za ok. 10 proc. zysku. W tym przypadku jak przekonuje spka moliwe byoby podwojenie wyniku w perspektywie do 2030 r. dziki realizacji nowych inwestycji.

Brana rafineryjna jest cykliczna, bo w duej mierze zaley od otoczenia makroekonomicznego, ktre podlega duym wahaniom. Aby inwestowa i myle o rozwoju w dugiej perspektywie, trzeba mie stabilne i zdywersyfikowane przychody. Dlatego budujemy jeden silny multienergetyczny koncern, ktry bdzie oparty rwnie na biznesie regulowanym, z jakim mamy do czynienia w energetyce i gazie podkrela Obajtek.

Konieczne zmiany

Prezes Obajtek widzi te Orlen jako lidera zmian w polskiej energetyce, ktra jak na razie bardzo powoli zmniejsza swoje uzalenienie od wgla. W mojej wizji transformacji energetycznej s niskoemisyjne i zeroemisyjne rda, ale nie ma tam atomu. Jeli nie my, to transformacj energetyczn w Polsce robiyby zagraniczne firmy zastrzega Obajtek.

Punktem zwrotnym bya rezygnacja z budowy bloku wglowego w Elektrowni Ostroka i zaplanowanie tam nowego bloku opalanego gazem. Nieoficjalnie mwi si o tym, e na takie zmiany naciska wanie Obajtek. Orlen przej bowiem jednego z inwestorw w Ostroce gdask Energ. Pjcie krok dalej i przejcie take PGNiG, ktry rwnie ma silny segment energetyczny i ciepowniczy, pozwolioby mu zrealizowa dalszy rozwj w tych sektorach.

Analitycy podkrelaj jednak, e Orlenowi trudno bdzie zrealizowa wszystkie akwizycje rwnoczenie. Przewiduj wic, e do przejcia gazowniczej spki nie dojdzie szybko.

wsppraca: Anna Sojewska z Brukseli

Opinia dla rz"

Micha Kozak,analityk DM Trigon

Po przejciu Lotosu powstanie silniejsza grupa kapitaowa, z potencjaem na uzyskanie pewnych synergii operacyjnych. Trudno mi natomiast znale jakie korzyci dla Orlenu z przejcia PGNiG, poza uzupenieniem kompetencji w upstreamie i energetyce. Byaby to raczej transakcja polityczna, zmierzajca do budowania jeszcze wikszego narodowego czempiona.

Football news:

Sanchez finished the match against Bayer, despite the injury
Solskjaer is the fifth coach with whom Manchester United reached the semi-finals of the European Cup
Manchester United are set to buy Sancho this summer despite Borussia's claim that he is staying
Shirokov beat the judge at an Amateur tournament: promised that # # # # # [vdarit] for a red card-and # # # # # [vdarit]
Brunu has scored 11 goals in 20 games for Manchester United. 7 of them were penalties
Lukaku has scored in 9 consecutive Europa League games. This is a tournament record
Konstantinos Tsimikas: Liverpool is the biggest club in the world. I supported them as a child