Poland

Orban liczy na umowę na zakup szczepionki Sputnik V

Wêgry nie mog¹ znieœæ obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa SARS-CoV-2, dopóki nie przeprowadz¹ akcji masowych szczepieñ na COVID-19 - oœwiadczy³ w pi¹tek premier Viktor Orban.

Na Wêgrzech dopuszczono te¿ do u¿ycia brytyjsk¹ szczepionkê AstraZeneca, której jak dot¹d nie dopuszczono do u¿ycia w UE (decyzja w tej sprawie spodziewana jest 29 stycznia).

Wêgry mog¹ staæ siê pierwszym krajem UE, który otrzyma rosyjsk¹ szczepionkê.

Wêgrzy rozmawiaj¹ te¿ z chiñskim koncernem Sinopharm o zakupie opracowanej przez tê firmê szczepionki.

Od 11 listopada na Wêgrzech zamkniête s¹ wszystkie szko³y œrednie, podobnie jak hotele i restauracje. Od godziny 19 w kraju obowi¹zuje godzina policyjna.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7