Poland

Obowiązują od 4 kwietnia 2020 r.

rozporzdzenie ministra finansów z 11 marca 2020 r. w sprawie wysokoci skadki wnoszonej przez zakady ubezpiecze na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej skadki (DzU z 20 marca 2020 r., poz. 484)

rozporzdzenie ministra finansów z 11 marca 2020 r. w sprawie obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej domu maklerskiego (DzU z 20 marca 2020 r., poz. 487)

rozporzdzenie ministra zdrowia z 3 kwietnia 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie postpowania ze zwokami i szcztkami ludzkimi (DzU z 3 kwietnia 2020 r., poz. 585)

rozporzdzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 2 kwietnia 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie nagród ministra waciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla nauczycieli akademickich (DzU z 3 kwietnia 2020 r., poz. 587)

rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z 30 marca 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uposaenia straaków Pastwowej Stray Poarnej (DzU z 3 kwietnia 2020 r., poz. 588)

rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z 30 marca 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie uposaenia zasadniczego oraz dodatków do uposaenia funkcjonariuszy Stray Granicznej (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 589)

rozporzdzenie ministra gospodarki morskiej i eglugi ródldowej z 17 marca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji eglugowego wykorzystania luz i pochylni przez statki oraz ewidencji wydatków poniesionych na rozwój i utrzymanie ródldowych dróg wodnych i ich infrastruktury (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 590)

rozporzdzenie ministra spraw wewntrznych i administracji z 30 marca 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie stawek uposaenia zasadniczego funkcjonariuszy Suby Ochrony Pastwa (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 591)

rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie rodków skaajcych alkohol etylowy (DzU z 3 marca 2020 r., poz. 592)

Football news:

Matteis de Ligt: Ronaldo is the best player of his generation and a role model
Van der Vaart on Real Madrid: Even if you are Raul or Ronaldo – if you haven't scored in two matches, they want to sell you already!
Koke: Atletico should be declared the winner of the Champions League if the season is not finished. We beat out the champion
Hakimi will return to Real Madrid and extend his contract until 2025
Roma want to extend Smalling's loan for a year with a 14 million Euro buyout commitment
The transfer window in France will open on June 8
Flamengo extended the contract with head coach Jesus for 1 year