Poland

Norka jak węgiel, potrzebuje czasu

Adobe Stock

Ustawa likwidujca hodowl zwierzt futerkowych pokazaa, jak niebezpieczne s norki. Omal nie przewrciy rzdu dobrej zmiany", ktrego nie pokonay dotd adne krajowe i zagraniczne przeciwnoci. Od norek niebezpieczniejsi s jednak posowie, ktrzy t ustaw napisali.

Hodowle miayby bowiem znikn po 12 miesicach od uchwalenia ustawy. Rwnie dobrze mona by zobowiza wszystkich parlamentarzystw do uzyskania w cigu roku stopnia magistra z ekonomii. I to pod rygorem utraty mandatu. Jeli posowie i senatorowie dokonaj takiego wyczynu, to bdziemy mogli pogada o likwidowaniu biznesw w takim samym czasie.

Rok na zrwnanie z ziemi jakiegokolwiek sektora gospodarki to wiadectwo ignorancji. W takim tempie mona zakoczy startupy prowadzone w kuchni na laptopie. Ale nie przedsiwzicia majce spor infrastruktur, dziaajce od lat i wsparte duymi liniami kredytowymi. Przedsibiorstwa utrzymujce dostawcw sprztu, kooperantw, porednikw itd. itp. Rozumiem intencje inicjatorw. Jestem w stanie si z nimi zgodzi. Ale trzeba przestrzega zasad!

Spjrzmy na przykad z drugiego koca skali. Grnictwo! Konieczno osignicia neutralnoci klimatycznej to dla niego wyrok. Po negocjacjach z grnikami rzd zamknie kopalnie do 2049 roku. Nikt przytomny nie zdecydowaby si na skrcenie tego czasu do jednego roku. Jeli nawet kto byby tak gupi, to grnicy przyjad do niego i przeprowadz lekcj uwiadamiajco-dyscyplinujc. Po tym zabiegu delikwentowi nigdy podobny pomys nie przyjdzie do gowy. Budynek Kancelarii Premiera by sceneri takich wydarze. I to nie jeden raz.

Proces wygaszania kadego rodzaju dziaalnoci gospodarczej musi uwzgldnia reguy biznesowe. A take jej to spoeczno-gospodarcze. Niewane, czy chodzi o hodowcw zwierzt futerkowych, czy grnikw. To zawsze s konkretni ludzie i ich ycie. Ekspresowa likwidacja caego sektora w dobie kryzysu, gdy liczy si kade miejsce pracy, nie wydaje si zbyt rozumna. Pywak prbujcy przepyn kana La Manche nie powinien godzi si na zabranie przy okazji" paczki cegie.

Polska brana futerkowa jest trzecia na wiecie pod wzgldem wielkoci. Mimo e sama w sobie wielka nie jest. To przewanie lokalne firmy. Ale do diaba, z takich maych Ojczyzn" skada si wanie Polska! Nie mona ich tak sobie przekrela! Dzi polec" hodowcy zwierzt futerkowych, a jutro np. prywatne media? Bo kto, kto dotd tylko ich nie lubi, nagle przejdzie do czynw? Nie chc ju nawet wspomina, e za plecami maych norek rozwala si spor cz najwikszego w Europie biznesu hodowli kurczt. W Polsce jednak wszystko jest moliwe. Naszym posom udao si ju rozwali farmy wiatrowe. Zahamowao to rozwj energii odnawialnej i przynioso wymierne straty.

Jest jeszcze kwestia odszkodowa. W kraju demokratycznym, a za taki si uwaamy, musz by adekwatne i pewne. Im bardziej brutalny ubj" biznesu, tym wysze. Trzeba pamita, e za usugi express" zawsze si paci dodatkowo. Jeli pastwo chce zlikwidowa cay sektor w trymiga, musi gboko sign do kieszeni.

Hodowcy zwierzt futerkowych nie dysponuj tak si przebicia jak grnicy. Nie poszczuj autorw ustawy norkami. Nie znaczy to jednak, e nie maj racji i nie wiedz, jak jej dochodzi.

Football news:

Jaka defeated Arsenal and Leicester did not create anything except the goal. We will try to take points from Manchester United
Pirlo about 1:1 with Verona: Juve do not need a slap in the face to Wake up and play intensely
Everton and Liverpool in the top 2 at the end of the round in the Premier League for the first time in 27 years
Arteta about 0:1 with Leicester: I Don't know why the hell our goal was canceled. It is difficult to create space when 10 people are sitting behind the ball line
Rodgers on 1-0 with Arsenal: Leicester deserved to win. Vardy is a world-class player
Juve without Ronaldo could not beat Verona and Crotone in Serie A
Vardy has scored 11 goals in 12 games against Arsenal in the Premier League. Only Rooney has more