Poland

Niemcy: Samochód wjechał w pieszych na deptaku. Są ofiary

Trewir

CTHOE, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Samochód potr¹ci³ kilka osób poruszaj¹cych siê po deptaku w niemieckim Trewirze - informuje niemiecka policja.

Publiczny nadawca SWR poda³, ¿e kierowca zosta³ zatrzymany przez policjê.

Okolicznoœci wypadku nie s¹ jasne.

SWR podaje, ¿e jedna osoba zginê³a w wyniku wypadku - tak twierdz¹ œwiadkowie zdarzenia. Z kolei policja z Trewiru poda³a, ¿e w wypadku zginê³y dwie osoby. Policja potwierdza zatrzymanie kierowcy.

Policja próbuje obecnie wyjaœniæ okolicznoœci wypadku.

Na miejscu zdarzenia pojawi³y siê ekipy ratunkowe.

Football news:

Ronaldo: Real Madrid made a mistake by letting Hakimi go. Sometimes I say to myself: Imagine yourself and him - we would move at a good speed
Barcelona would not consider Messi's participation in the game with Athletic if it were not for the trophy match
Jurgen Klopp: Manchester United are now flying forward and we have difficulties. But we are not so far from the top of the form
Klopp on hugs: If it was a threat to the players' health, we wouldn't do it. The pitch is a safe place
Mourinho to Bale in training: Do you want to stay here or go back to Real Madrid and not play football?
Paul Pogba: The match against Liverpool will be a battle. Manchester United need to keep calm
Roten on Mbappe: He's getting worse with his teammates. When Kylian is successful, he is like Ronaldo