Poland

Niemcy - najbardziej innowacyjna gospodarka świata

Ju nie Korea Pd., ale Niemcy s najbardziej innowacyjn gospodark wiata. Polska stracia trzy pozycje i jest na 25 miejscu. We wtorek w Davos prezentacja caego rankingu Bloomberg Innovation Index 2020.

Bloomberg po raz smy opublikowa zestawienie najbardziej innowacyjnych gospodarek. Agencja ocenia 101 pastw a opublikowaa 60. Cao ma zosta zaprezentowana podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Davos (21-24 stycznia).

Na ocen kocow zoy si wyniki z siedmiu kategorii: dziaalnoci patentowej; koncentracji personelu badawczego; szkolnictwa wyszego; liczby firm technologicznych; wydajnoci; wytwarzania wartoci dodanej.

Tym razem skoczya si 6-letnia dominacja Korei Pd. Bloomberg Innovation Index 2020 otwieraj Niemcy. Korea stracia pierwsz pozycj w wyniku spadu wydajnoci. W tej kategorii spada z 18 miejsca na 29 pozycj. Z kolei Niemcy okazali si na 3 pozycji sferze wysokich technologii i dziaanoci patentowej oraz na 4 w wytwarzaniu wartoci dodanej.

Carsten Brzeski, gwny ekonomista banku ING zwraca uwag, e w Korea Pd. sektor przemysowy wci jest wysoko konkurencyjny i innowacyjny. Wskaniki Niemiec s tutaj lepsze, ale ekspert radzi, by Niemcy nie osiadali na laurach.

Po pierwsze niemieckie innowacje w sferze usug nie robi takiego wraenia, jak poudniowokoreaskie. Po drugie jedna trzecia wydatkw na badania i opracowania przypada na motoryzacj, podczas kiedy ekologia, wojny handlowe i spadek tempa wzrostu gospodarczego negatywnie wpywaj na rynek samochodowy.

Na trzecim pozycji znalaz si Singapur (+3 miejsca), natomiast Finlandia, ktra rok temu bya trzecia innowacyjn gospodark wiata, spada na sidm pozycj. Czwarte miejsce utrzymaa Szwajcaria, pita jest Szwecja (+2 miejsca), szsty - Izrael. W dziesitce jeszcze Dania i USA, ktre przoduj pod wzgldem aktywnoci patentowej.

Polska stracia trzy pozycje i jest na 25 miejscu. Najwyej oceniona zostaa produkcja z wartoci dodan (17 pozycja) oraz poziom szkolnictwa wyszego (19 pozycja). Najniej (39 pozycja) oceniona zostaa wydajno pracy oraz personel badawczy (38 pozycja).

Tu za Polsk znalaza si Rosja. A wrd czonkw Unii, gorzej od naszego kraju wypado 14 pastw: Wgry (28 miejsce), Grecja (30), Luksemburg (31), Rumunia (32), Hiszpania (33), Portugalia (34), Estonia (36), otwa (37), Litwa (38), Sowacja (41), Bugaria (42), Chorwacja (43), Malta (47) i Cypr (48).