Poland

Niemcy będą mogli wykonać 1,3 mln testów tygodniowo

Niemieckie Akredytowane Laboratoria Medyczne (ALM) poinformowa³y we wtorek, ¿e zwiêksz¹ mo¿liwoœæ wykonywania testów na obecnoœæ koronawirusa do ponad 1,3 mln badañ tygodniowo.

W ubieg³ym tygodniu w Niemczech wykonano 1 101 062 testów PCR. 3,66 proc. przebadanych próbek da³o wynik dodatni.

We wtorek poinformowano, ¿e w tym tygodniu w ca³ym kraju bêdzie mo¿na wykonaæ 1 392 306 testów.

W ci¹gu ostatniej doby w Niemczech odnotowano 6868 testów. Od pocz¹tku epidemii dosz³o do 373 167 zaka¿eñ. 

Instytut Roberta Kocha poinformowa³ we wtorek, ¿e liczba zgonów w ci¹gu ostatniej doby wzros³a o 47. £¹cznie w ca³ym kraju zmar³o z powodu koronawirusa 9836 osób.

Football news:

Gattuso on Napoli: Almost lost to AZ, although they could have reached the playoffs
Mikel Arteta: Arsenal in the Premier League are not as formidable in attack as in the Europa League
Roma have 4 wins in 5 rounds of the Eurocup season for the first time
Soboslai could move to Leipzig in the winter if Salzburg fail to qualify for the Champions League play-offs. The midfielder is also of Interest to Bayern
Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there