Poland

Milik zadebiutował w Olympique Marsylia

Polski napastnik zagra³ ponad pó³ godziny w wyjazdowym meczu z Monaco. Jego nowa dru¿yna przegra³a 1:3.

Arkadiusz Milik zgodnie z zapowiedziami trenera Andre Villasa-Boasa zacz¹³ spotkanie na ³awce. Na boisko wszed³ jednak ju¿ w 59. minucie - nied³ugo po tym, jak Monaco doprowadzi³o do wyrównania. Zmieni³ Argentyñczyka Dario Benedetto.

Trudno siê dziwiæ uœmiechowi, jaki pojawi³ siê na twarzy Milika. Pierwszy raz od pó³ roku wyst¹pi³ w meczu ligowym. Widaæ by³o, ¿e ma du¿¹ ochotê do gry, ale Marsylia po przerwie nie stwarza³a sobie okazji. Powrót Milika to jednak œwietna wiadomoœæ dla nowego selekcjonera reprezentacji Polski Paulo Sousy.

Bohaterami tego wieczoru byli inni - dwaj zmiennicy Monaco. Aleksandr Go³owin zanotowa³ dwie asysty, a Stevan Jovetiæ przypieczêtowa³ zwyciêstwo zespo³u z ksiêstwa piêknym golem z rzutu wolnego. Rados³aw Majecki nie znalaz³ siê nawet na ³awce rezerwowych Monaco.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7