Poland

Luka płacowa w Polsce znów się rozszerza

Wynagrodzenia

Adobe Stock

Przecitne godzinowe wynagrodzenie mczyzn, ktre wynosi 29,5 z brutto, jest o 13,6 proc. wysze od przecitnego godzinowego wynagrodzenia kobiet. Dwa lata wczeniej ta luka pacowa wynosia 12,1 proc.

Najnowsze dane dotyczce szczegowej struktury wynagrodze w przedsibiorstwach, dotyczce padziernika 2018 r., GUS opublikowa w rod (wczeniej, w listopadzie ub.r., przedstawi gwne wnioski z tego badania). Dane s reprezentatywne dla okoo 8,2 mln osb pracujcych w penym lub niepenym wymiarze czasu w podmiotach gospodarki narodowej zatrudniajcych co najmniej 10 osb (ale z wyczeniem m.in. wojska i innych sub bezpieczestwa publicznego). Dla porwnania, w caej polskiej gospodarce pracuje okoo 16,5 mln osb.

Przecitna godzinowa paca brutto w padzierniku 2018 r. wynosia 27,79 z, w porwnaniu do 26,37 z dwa lata wczeniej. To oznacza, e w tym okresie wzrosa o 5,3 proc. Ale przecitne miesiczne wynagrodzenie zwikszyo si bardziej, z niespena 4347 z brutto do niemal 5004 z, czyli o 15,1 proc.

Wynagrodzenia szybciej rosy w sektorze prywatnym ni w publicznym, cho w tym drugim pozostay wysze. W sektorze publicznym przecitne miesiczne zarobki w padzierniku 2018 r. wynosiy 5153,3 z, o 12,9 proc. wicej ni dwa lata wczeniej. W sektorze prywatnym zarobki wzrosy w tym czasie o 16,3 proc., do 4937 z.

Z danych GUS wynika rwnie, e w ostatnich latach zmniejszyy si nieco nierwnoci dochodowe w Polsce. wiadczy o tym zmniejszenie si dystansu midzy pac redni a medianow.

W padzierniku 2018 r. medianowa paca wynosia blisko 4095 z. To oznacza, e poowa pracownikw zarabiaa mniej, a poowa wicej. W padzierniku 2016 r. medianowa paca wynosia okoo 3511 z. W cigu dwch lat wzrosa wic o niemal 17 proc. W rezultacie jesieni 2018 r. rednia paca przewyszaa medianow o 22,2 proc., podczas gdy dwa lata wczeniej ta rnica wynosia 23,8 proc.

Aby znale si wrd 10 proc. najlepiej opacanych Polakw (uwzgldniajc tylko dochody z pracy), w padzierniku 2018 r. wystarczya paca na poziomie 8240 z. Dla porwnania, dwa lata wczeniej wystarczaa 7200 z.