Poland

Liczba aresztowań tymczasowych drastycznie wzrosła

Liczba aresztowa tymczasowych w cigu czterech lat wzrosa do 8 tys. Jest dwukrotnie wiksza ni w 2015 r.

Tego wzrostu nie uzasadnia dynamika przestpczoci w Polsce. Liczba przestpstw spada, szczeglnie kryminalnych z uyciem przemocy, spada take liczba skazanych wyjania Bartosz Pilitowski, prezes Fundacji Court Watch Polska.

Dziewi na dziesi wnioskw, ktre wnosz prokuratorzy, jest rozpatrywanych przez sdy pozytywnie, czyli zapada decyzja o tymczasowym aresztowaniu osoby, ktra nie otrzymaa jeszcze wyroku. Tymczasowe pozbawienie wolnoci trwa trzy miesice. Potem moe wpyn do sdu wniosek o jego przeduenie. Zostaje pozytywnie rozpatrzonych 95 proc. takich wnioskw. redni czas pobytu w wizieniu tymczasowo osadzonych wedug bada Court Watch Polska wynosi 8,5 miesica. Miesiczny koszt ich utrzymania to okoo 3,5 tys. z.

Zgodnie z przepisami tymczasowe aresztowanie ma by zabezpieczeniem dla prawidowego toku postpowania, a nie kar podkrela Fundacja Courtch Watch Polska. Zaley nam, aby poza tymi wyrokami formalnymi wynikajcymi z przepisw sdy i prokuratury dbay o to, aby przesanki i uzasadnienia byy jak najbardziej zindywidualizowane i oddaway rzeczywisto.

Z badania akt spraw karnych z lat 20162018 przeprowadzonego przez Fundacj wynika, e tekst z uzasadnieniami przesanek aresztowania tymczasowego nie przekracza w wikszoci 10 linijek.

Z kolei uzasadnienie przesanki niewystarczalnoci rodkw nieizolacyjnych miao zwykle cztery linijki tekstu. W nich sd, zgodnie z przepisami, powinien przeanalizowa dotychczasowe ycie podejrzanego i jego sytuacj finansow.

Bartosz Pilitowski zwraca uwag na spoeczne konsekwencje tymczasowego aresztowania. Osadzeni maj rodziny, prac, zobowizania kredytowe i niejednokrotnie adnej przeszoci kryminalnej.

rodek zapobiegawczy jest ciszy ni kara. Nie mona wychodzi na przepustki, nie ma pracy. Przeduenie tymczasowego aresztowania jest powszechn praktyk. Taka osoba nie ma pewnoci, ile czasu spdzi w zakadzie karnym. Proponowane rozwizania to zwikszenie obecnoci obrocy ju przy pierwszych czynnociach procesowych. Rozwizaniem miaoby by podzielenie czasu, w ktrym zapada decyzja o tymczasowym aresztowaniu, na 24 godziny dla prokuratora, 24 godziny dla obrocy, 24 godziny dla sdu. Jedn z propozycji jest take wprowadzenie moliwoci dozoru elektronicznego, z ktrego obecnie korzystaj tylko skazani mwi prezes Court Watch Polska.

Football news:

Keylor Navas may miss the match against Leipzig due to a hip injury
Chelsea plans to buy rice. West ham demand more than 80 million pounds for the prop
Dybala intends to stay in Juve, despite real's Interest. The player wants 15 million euros a year, Torino offer 10
🌪 In 2008, Leipzig did not exist yet, and now it is in the semi-finals of the Champions League. It took real 54 years to do this
Nagelsmann reached the semi-finals of the Champions League at the age of 33. He will play against Tuchel, who advised him to become a coach
Olmo from Leipzig missed out on Barcelona – because of two Koreans and Bartomeu's politics. Tried to return, but Dani refused for Nagelsmann
Saul: RB Leipzig was better than Atletico the entire match