Poland

Kupując telewizor, sprawdź jego parametry

Zblia si zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Kupujc nowy telewizor warto upewni si, e bdzie on w stanie poprawnie odbiera treci nadawane w standardzie DVB-T2/HEVC - ostrzega Urzd komunikacji Elektronicznej.

Obecnie w Europie nastpuje zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamian dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2. W Polsce omawiana zmiana ma nastpi do 30 czerwca 2022 r.

Transmisja DVB-T2 prowadzona bdzie z zastosowaniem kodowania obrazu zgodnie ze standardem HEVC (wystpujcym take pod nazw H.265 lub MPEG-H cz 2). Urzad informuje, e tylko telewizory zdolne zdekodowa tak skompresowany obraz bd w stanie poprawnie odbiera nadawane programy telewizyjne.

- Jeli zatem jeste widzem naziemnej telewizji cyfrowej i zamierzasz naby nowy telewizor upewnij si, e bdzie to sprzt dostosowany do odbioru treci nadawanych w nowym formacie - czytamy na stronie UKE. Wiele odbiornikw TV dostpnych obecnie w sprzeday jest ju wyposaonych w dekoder DVB-T2 lecz jest w stanie zdekodowa jedynie obraz zaszyfrowany zgodnie ze starszym standardem kodowania wizji: AVC (wystpujcym take pod nazw H.264 lub MPEG-4 cz 10). Te telewizory po wprowadzeniu w Polsce standardu transmisji DVB-T2/HEVC przestan rozpoznawa" nadawane treci i bdzie konieczne dokupienie do nich zewntrznego dekodera.

Dlatego kupujc nowy telewizor naley upewni si, e posiada on zdolno dekodowania sygnaw DVB-T2 z kodekiem HEVC (zwanym te H.265 lub MPEG-H cz 2). Dobrze te, eby nowy telewizor dekodowa dwik zakodowany zgodnie ze standardem E-AC-3.