Poland

Koszty poszukiwania nabywców z limitem

Podatek dochodowy

AdobeStock

Wydatki na marketing czy komercjalizacj gotowej inwestycji nie s zwizane bezporednio z wytworzeniem towaru i w grupie nie rozliczy si ich w caoci.

We wtorek Naczelny Sd Administracyjny oddali skarg kasacyjn spki, ktra spieraa si o zakres wprowadzonych od 2018 r. ogranicze dla firm powizanych przy kosztach tzw. usug niematerialnych. Sd nie zgodzi si, e wydatki zwizane z komercjalizacj sfinalizowanych inwestycji deweloperskich korzystaj zwyjtku od obowizku ich limitowania.

Gospodarcze realia

Sprawa dotyczya spki deweloperskiej. We wniosku ointerpretacj firma wyjania, e do swojej dziaalnoci wykorzystuje spki celowe. Jest to podyktowane wymogami biznesowymi, przede wszystkim stawianymi przez banki, ktre udzielaj finansowania na przedsiwzicia deweloperskie realizowane przez grup. Jak tumaczya podatniczka, spki celowe powoywane s do realizacji konkretnego przedsiwzicia. I zasadniczo nie posiadaj zaplecza technicznego, kadrowego, wiedzy technicznej i dowiadczenia niezbdnych do realizacji przedsiwzicia. Wyposaenie ich w takie zasoby nie byoby jednak uzasadnione ekonomicznie, wic ich dziaalno opiera si na zakupie od grupy (spek powizanych) usug niezbdnych zarwno wprocesie realizacji przedsiwzicia, jak i biecego funkcjonowania.

Wtpliwoci dewelopera miay zwizek z nowelizacj obowizujc od 1 stycznia 2018 r., ktra wprowadzia ograniczenia w prawie do rozliczania kosztw dla tzw. usug niematerialnych (m.in. art.15e ustawy o CIT). Postanowia si upewni, czy koszty usug inwestycyjnych ponoszonych przez spki celowe podlegaj nowym ograniczeniom.

Fiskus potwierdzi, e usugi inwestycyjne obejmujce czynnoci zwizane ze wsparciem przy zaprojektowaniu i wybudowaniu budynkw i infrastruktury towarzyszcej nie podlegaj ograniczeniom jako koszty usug bezporednio zwizanych z wytworzeniem towarw, tj. na zasadzie wyjtku z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy oCIT. Ale nie dopatrzy si podstaw, eby odstpi od limitowania kosztw przy czynnociach zwizanych z wyszukaniem ipozyskaniem terenw pod budow, wsparciem w zawarciu i obsudze umw z bankiem, usug zwizanych z marketingiem i sprzeda poszczeglnych powierzchni wbudynkach ju wybudowanych (tzw. komercjalizacja) oraz z zarzdzaniem czy obsug posprzedaow.

Spka zaskarya interpretacj, a Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu czciowo przyzna jej racj. Zgodzi si, e na koszty bezporednio zwizane z wytworzeniem" mog skada si nie tylko bezporednio, ale iporednio zwizane z uzyskaniem przychodu, ktre w sposb bezporedni zwizane s zwytworzeniem (nabyciem) towaru, wyrobem czy wiadczeniem usugi.

Dlatego w jego ocenie wydatki na wyszukiwanie i pozyskiwanie terenw, wsparcie w zawarciu i obsudze umowy zbankiem oraz kontroling s wyczone zlimitowania kosztw. Usugi te maj niewtpliwie bezporedni zwizek z wytworzeniem budynkw, a jednoczenie nie s to te wymienione wart. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy oCIT, tj. doradcze, badania rynku, reklamowe, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpiecze, gwarancji iporcze i o podobnym charakterze.

WSA potwierdzi jednak stanowisko fiskusa w pozostaym zakresie. Te bowiem zawieraj w sobie elementy usug z tej listy m.in. doradczych, reklamowych, a nie wi si z wytworzeniem lub nabyciem towaru, ale z jego zbyciem.

Wola ustawodawcy

Spka prbowaa do swoich racji przekona jeszcze NSA, ale bez skutku. Sd zwrci uwag, e warunkiem wyczenia wobowizku limitowania kosztw jest bezporedni zwizek zwytworzeniem lub nabyciem towaru czy wiadczeniem usugi. A skoro tak, to ustawodawca zawzi zakres wydatkw objtych wyjtkiem. A zdaniem NSA zbywanie to nie wiadczenie usug. Jak tumaczy sdzia Pawe Dbek, gdyby ustawodawca chcia wyczy z limitowania wydatki dotyczce m.in. spornej komercjalizacji, to posuyby si pojciem np. kosztw zwizanych z inwestycj. Na licie tej nie ma jednak ani handlu, ani innych zamierze inwestycyjnych, wic z wyjtku nie korzystaj.

Sygnatura akt: II FSK 3651/18

Artur Nowak radca prawny, partner w kancelarii DZP Domaski Zakrzewski Palinka

Mam wtpliwoci co do kierunku rozstrzygnicia NSA. Po pierwsze trudno zaakceptowa wycznie jzykow wykadni niedoskonaego przepisu z pominiciem jej celu. A trzeba pamita, e jest nim walka z naduywaniem optymalizacji podatkowej ukrytej pod pozorem usug niematerialnych. Komercjalizacja gotowych obiektw w brany deweloperskiej oraz prowadzenie inwestycji przez spki celowe to zwyky tok biznesu w tej brany. I zwaszcza z tej perspektywy wyrok budzi wtpliwoci. Po drugie na komercjalizacj skadaj si rne czynnoci, z ktrych cz nie jest nawet wprost wymieniona wart. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Najwiksz wad spornej regulacji jest jej otwarty" charakter, co sprawia, e fiskus traktuje j jak worek, do ktrego mona wrzuci kady wydatek, ktry w jakikolwiek sposb mona powiza z ktr zusug zlisty. Taka praktyka nie moe by akceptowana przez sdy.

Football news:

Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team